• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen i Kronobergs län föreskrifter om vattenskyddsområde för Skruvs vattentäkt i Lessebo kommun

Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Beslutades den 13 oktober 2021.

Länsstyrelsen i Kronobergs län har beslutat att området som avgränsas i kartan förklaras som vattenskyddsområde för Skruvs grundvattentäkt i Lessebo kommun.

Karta vattenskyddsområde Skruv Pdf, 835.7 kB.

Följande beslut om skyddsområde med föreskrifter upphör att gälla i och med att föreskrifterna i detta beslut träder i kraft:

  • Länsstyrelsens beslut från 3 maj 1971 om vattenskyddsområde för vattentäkt för Skruvs samhälle med tillhörande skyddsföreskrifter.
  • Länsstyrelsens beslut om skyddsområde med föreskrifter för grundvattentillgång norr om Skruvs samhälle.

Kungörelsen i Länsstyrelsen i Kronobergs läns författningssamling Länk till annan webbplats.

Kontakt