Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Demokratistugan i Kronobergs län – invigdes på lördagen den 9 oktober

Representanter från olika myndigheter står i en cirkel och binder band mellan varandra

Under lördagen invigdes Demokratistugan på Vattentorget i Växjö av landshövding Maria Arnholm! Stugan åker på turné i hela Sverige och nu är det Kronobergs tur. Turnén är ett led i firandet av att demokratin fyller 100 år.

Länsstyrelsen, länets kommuner, Linnéuniversitetet, Region Kronoberg och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor knöt band som en symbol för att hela länet står upp för att värna demokratin. Växjöskolornas musikkår och Kulturskolans blåsorkester spelade och ett par hundra personer hade samlats till invigningen.

Maria Arnholm står framför demokratistugan och håller tal med en mikrofon i handen

Demokratistugan är öppen den 9–13 september för alla som vill lära sig mer om demokrati. Här hittar du hela programmet och öppettider.

Efter invigningen var stugan öppen och många passade på att besöka den under eftermiddagen. Tomas Blad Lindahl och Ronny Kungberg från Föreningen MÄN i Växjö fanns i stugan liksom Ulf Elm, ordförande i Växjö Titans – en kampsportförening som arbetar aktivt med värdegrundsarbete i sin förening. Lite längre bort stod en digital bordell, där Susanne Jansson och Susanna Karlsson-Arnberg från Länsstyrelsen bjöd in till samtal om hur kan vi stoppa digitala bordeller på nätet. De kunde också förklara vad sugardejting och grooming står för.

Ulf Elm, Växjö Titans Kamportförening om varför det är viktigt med jämställdhet inom idrott

Ulf Elm som var med i Demokratistugan under lördagen när temat var jämställdhet pratade om Växjö Titans värdegrundsarbete där mycket fokus ligger på att göra sin föreningen jämställd. Vi ställde några frågor till honom.

Ulf Elm från Växjö Titans står utanför den gula demokratistugan

Varför jobbar en kampsportsklubb med värdegrundsarbete?

– Alla föreningar och idéburna organisationer har värderingar som förs vidare, vare sig man jobbar aktivt med sin värdegrund eller inte. Inom kampsport finns en lång tradition av fair play och att vara öppen och tillåtande, där möjlighet finns att börja träna oavsett ålder, ursprung och socioekonomiska faktorer. Vi är på många sätt även en jämställd idrott, då kvinnor och män tränar tillsammans på alla nivåer. På stora mästerskap tävlar damer och herrar sida vid sida, i uppdelade klasser men på samma evenemang. Ett aktivt värdegrundsarbete gör vi för att stärka våra positiva värderingar och ta ställning mot macho-attityder och andra beteenden som kan hämma vår utveckling som grupp och individer.

Vad hoppas ni kunna uppnå genom det?

- Genom att vi är tydliga med vilka vi är och vad vi vill har vi lättare att hitta andra som vill samma sak, vilket stärker oss och ökar vår mångfald. Mångfald kombinerad med ett klimat där alla känner sig trygga och kan ta plats är en oerhört viktig förutsättning för utveckling och framsteg. Vi är och vill vara en förening där alla oavsett ålder, kön, ursprung, livsåskådning och identitet kan delta, bidra och utvecklas så länge vi alla delar samma värdegrund.

Hur började ni tänka i de här banorna?

– När föreningen startade var många av våra kampsporter ännu inte medlemmar i Riksidrottsförbundet. Vi upplevde att det fanns väldigt mycket fördomar om kampsport och om oss som utövade den, fördomar som vi inte höll med om och som vi kände försvårade för oss i kontakten med andra. Genom att aktivt visa de värderingar som vi står för och som vi vet bidrar till en positiv utveckling i människor och samhälle blev vi en del av svensk idrott, något som gör oss oerhört stolta. För oss är det också en fråga om varumärke - eller snarare värdemärke - och ett sätt att attrahera en mångfald av medlemmar, vilket blev en bra grogrund för vår utveckling som förening.

Vilka insatser har ni gjort?

– Den första, största och viktigaste insatsen var att tydligt definiera vår värdegrund och börja prata om den med våra ledare och medlemmar, och att fortsätta med detta i det dagliga arbetet. Att agera och fatta beslut efter värdegrunden är lika viktigt, även om det ibland kan innebära att säga nej till något som hade kunnat ge oss rent idrottsliga framgångar. Det är oerhört viktigt att vår värdegrund är tydlig i våra beslut och att det får konsekvenser ifall den inte efterlevs. Även symbolhandlingar är av stor vikt: det första som du möts av i vår träningslokal är en uppmaning om att lämna skor och ego vid dörren, det andra är en Pride-flagga. Ifall du går in i killarnas omklädningsrum möts du av en rosa vägg - vilket kan tyckas som en väldigt trivial sak men som faktiskt har lett till givande diskussioner om normer och maskulinitet.

Vilken effekt har det gett?

– Vi har fått en helt annan mångfald i föreningen – i början var vi en grupp unga män av svensk härkomst som lyssnade på hårdrock på träningarna – idag kan du hitta en veritabel regnbåge av människor hos oss. Vi är många fler som driver föreningens utveckling och våra medlemmar tar plats, såväl på tävlingsmattor, i ringar och burar som i andra sammanhang - både i föreningen och i andra delar av samhället – och visar vår förening från sin bästa sida. Tryggheten som vi känner på träningen och i föreningen gör oss bättre på vår idrott och stärker oss som individer och som lag.

Tror ni att ert arbete kan påverka samhället i övrigt?

– Samhället består av alla oss individer som är en del av det. För att kunna bidra till samhället behöver varje individ kunna ta plats och göra sin röst hörd, det är en förutsättning för vår demokrati. Påverkan går åt båda hållen, till exempel kan vi som förening först och främst påverka det som pågår i vår verksamhet, men våra medlemmar tar också med sig alla de värderingar som finns i samhället in till oss. Genom att vara tydliga med vår värdegrund skapar vi förutsättningar för att våra medlemmar ska bli aktivare bärare och utvecklare av våra värderingar, vilket de tar med sig ut i övriga delar av samhället. Demokrati inom vår förening, vår idrott och vårt samhälle gör denna utveckling möjlig.

Kontakt