Risk för gräsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sveriges beredskap börjar med dig

Krislåda fylld med checklistor, vatten, konserver med mera.

Fyll din krislåda att plocka fram när den som bäst behövs.

Länets aktörer inom Krissamverkan Kronoberg uppmärksammar den årliga Krisberedskapsveckan under vecka 39 med start måndagen den 27 september. Informationskampanjen syftar till att öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Temat är demokrati.

Veckan uppmärksammas genom att aktiviteter arrangeras på olika platser i länet samt att informationsmaterial framtaget av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sprids.

– Under Krisberedskapsveckan belyser vi att värnandet av demokratin startar hos dig, att varje människa är en viktig resurs i att bemöta kriser och att upprätthålla demokratin, säger Max Hector, försvarsdirektör på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Aktiviteter arrangeras under veckan runt om i länet. I Lessebo kommun kommer utställning och diskussioner föras om Totalförsvaret i demokratins tjänst på Kulturhuset och på biblioteket.

– Demokratin i vårt land värnas av ett uppbyggt totalförsvar och god krisberedskap, där allt börjar med egenberedskapen hos individen. Under veckan lyfter vi information och för diskussioner på temat i olika sammanhang i kommunen, säger beredskapssamordnare Patrik Itzel.

Vår demokrati är ett av fem skyddsvärden som Sveriges samlade beredskap ska kunna skydda och försvara. Det börjar i det lilla med tilliten mellan människor, att vi fortsatt hjälps åt i vardag och i kris.

Aktiviteter i länet

Fler exempel på aktiviteter i länet är berättarkväll om kalla krigets hemligheter som arrangeras i Ljungby kommun tillsammans med Sagobygden. I Ljungby ordnas även föreläsningar för gymnasieklasser på ämnet ”Rädd eller beredd”, som är uppföljningsmaterial på broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”. I Älmhult ordnas aktiviteter på Smålands militärhistoriska centrum i Delary där museet och kommunen bjudit in hemvärnet och Frivilliga resursgruppen.

Här kan du se en sammanställning av de aktiviteter som ordnas i länet. Du hittar även kontaktuppgifter till respektive aktör. Pdf, 133.6 kB.

För mer information

Max Hector, försvarsdirektör Länsstyrelsen Kronoberg
max.hector@lansstyrelsen.se
010-223 74 94

Patrik Itzel
Beredskapssamordnare Lessebo kommun
patrik.itzel@lessebo.se
0478-125 06

Krissamverkan Kronoberg består av länets kommuner, Region Kronoberg, polisen, Försvarsmakten, räddningstjänsten, SOS Alarm, Trafikverket och Länsstyrelsen Kronoberg.

Kontakt