Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens i Kronobergs län föreskrifter om naturreservatet Skälsnäs i Växjö kommun

Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Beslutades den 22 september 2021.

Länsstyrelsen har beslutat att bilda det nya naturreservatet Skälsnäs vid Helgasjön. Området nås närmast från orterna Åby och Öhr.

Skälsnäs är en gård på en centralt belägen udde vid Helgasjöns norra strand. På gården finns jordbruksmark och skog, varav det mesta är ädellövskog med främst bok och ek. Stranden mot sjön är lång och flikig med inslag av sandstränder, hällar och strandkärr. Fågellivet är rikt i Helgasjön som helhet med många häckande arter och bestånden av fiskgjuse och storlom är av internationell betydelse. Den södra spetsen är en populär badplats med lång sandstrand. Här finns också en rastplats till kanotleden Värendsleden med vindskydd och eldplats.

Genom att naturreservat inrättas kan ett långsiktigt skydd och lämplig skötsel garanteras för naturvärdena. Området gränsar till flera naturreservat. Sju naturreservat bildar nu ett ”pärlband” av skyddad natur som bygger en grön infrastruktur genom Helgasjön till Växjös tätortsnära skogar. Detta skapar goda förutsättningar att bevara ett rikt växt- och djurliv.

Naturreservatet har en areal på 404 hektar varav 72,5 hektar land och 331,5 hektar vatten.

Kungörelsen i Länsstyrelsen i Kronobergs läns författningssamling Länk till annan webbplats.

Kontakt