Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stöd beviljat från Klimatklivet till grön vätgasproduktion i Ljungby

Logotyp för klimatklivet

Klimatklivet har beviljat Strandmöllen AB investeringsstöd för uppförandet av en anläggning för vätgasproduktion i Ljungby. Företaget får investeringsstöd med 50 050 000 kr (maximalt stödbelopp).

Anläggningen kommer att producera förnybar vätgas, så kallad grön vätgas, genom elektrolys av vatten i en elektrolysanläggning som drivs med el från förnybara källor. Grön vätgas är ett viktigt verktyg för att nå klimatmålen. Vätgasen har en stor potential att bidra till elektrifieringen av transportsektorn, framförallt inom tung transport.

Anläggningen i Ljungby förväntas vara igång hösten 2023. Åtgärden bidrar till att minska CO2-utsläppen från transportsektorn genom att producera fossilfritt drivmedel.

Den planerade vätgasanläggningen är en viktig pusselbit i Kronobergs elektrifieringslöfte som innehåller olika satsningar för etablering av produktions- och tankanläggningar för vätgas och tunga fordon för vätgasdrift.

Om Klimatklivet

Klimatklivets investeringsstöd riktar sig till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

Klimatklivet beslutas och betalas ut av Naturvårdsverket. Länsstyrelsens roll är att främja och informera om klimatinvesteringsstödet och stötta aktörer på regional nivå som vill söka stöd inom Klimatklivet.

Nästa ansökningsomgång för Klimatklivet pågår 8 november till 18 november och stödet kan sökas på Länsstyrelsens webbplats.

Kontakt