Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Se upp för giftig larv på björk!

En närbild av den blåsvarta björkstekelns larv. Foto: Tomas Lundqvist.

Den blåsvarta björkstekelns larver är 1,5–2,5 cm långa och är gula med sex smala svarta längsgående ränder på ryggen. Larverna har tre par kraftiga svarta bröstfötter samt små svarta bukfötter på undersidan av resten av kroppen. Foto: Tomas Lundqvist.

Den blåsvarta björkstekelns larver är giftiga för både människor och djur, om de får den i sig. Djur kan få i sig larverna om de betar i närheten av björkar som drabbats av björkstekeln. Arten har i sommar påträffats på några ställen i södra delen av Växjö kommun och i norra delen av Tingsryds kommun.

Blåsvart björkstekel (Arge pullata) är ny i Sverige och hittades för första gången i Skåne i början av 2000-talet. Den största risken för förgiftning är från mitten av augusti till mitten av september när stora mängder larver lämnar träden för att förpuppa sig i marken.

När gräset är fullt av larver kan betande djur eller barn råka få i sig dem. Länsstyrelsen rekommenderar att man är uppmärksam och försiktig både med djur och små barn.

De färgstarka larverna innehåller ett gift som är besläktat med det som finns i flugsvamp. Giftet skadar främst levern hos djuren och de kan plötsligt dö. Mindre djur löper större risk att förgiftas än stora. Förloppet är mycket snabbt med symtom som slöhet och skakningar. Oftast är behandling utsiktslös. Fall av förgiftning på idisslare har inte konstaterats i Sverige, men däremot i Danmark.

Du förebygger förgiftning genom att stängsla bort björkar som är angripna av björkstekeln. Angripna björkar har ofta hela grenar kala, medan andra delar av trädet är oskadade. Larverna lämnar alltid kvar mittnerven på bladen. När nervsträngen sedan vissnar får den en rödbrun färgton som syns även på långt håll. Kraftigt angripna björkar blir på sensommaren helt bladlösa.

Läs mer om den blåsvarta björkstekeln på Skogsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Fredrik Holm

Länsveterinär