Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Den 10 september planerar Länsstyrelsen att genomföra en naturvårdsbränning

Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Fredagen den 10 september planerar vi att genomföra en naturvårdsbränning på ett cirka 10 hektar stort område i Tiaflys naturreservat, cirka 1 mil sydost om Kosta i Lessebo kommun. Bränningen kommer att utföras av Tvinnesheda Skog och Natur AB.

Bränningen påbörjas vid lunchtid och fortsätter fram till kvällen, brandrök kommer att synas över ett stort område. Vi bevakar brännan och dess omgivningar regelbundet tills det varit tre rökfria dagar.

Naturvårdsbränningar genomförs under kontrollerade former och med hög säkerhet. Bränningsledningen håller kontakt med räddningstjänsten innan, under och efter. Sveriges Radio – Trafik och service kontaktas i samband med att bränningen startar och underrättas om det blir större förändringar i vindriktning eller rökspridning. Kontakt hålls även med brandflyget.

Vi vill uppmana allmänheten att iaktta stor försiktighet om en besöker området efter bränningen, eftersom trädrötter och stammar kan ha brunnit av och träd då riskerar att falla ljudlöst, särskilt vid blåsigt väder.

Syftet i stort med naturvårdsbränningar är att minska mängden gran, öka mängden död ved och öka arealen lövskog i reservaten. När mossan brunnit bort kommer björk och asp att spira och området blir attraktivt för hackspettar och insekter. Med färre granar kommer skogen att bli ljusare och varmare. 70–80 procent av tallarna förväntas överleva branden.

Kontakt