Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stockbåt daterad till 1500-talet i Kronobergs län

Dykares huvud sticker upp mitt i en sjö. Foto: Bohusläns museum.

Foto: Bohusläns museum.

Länsstyrelsen i Kronobergs län har genom kulturmiljöanslaget bekostat en dokumentering och en datering av en stockbåt i en sjö. Kalmar läns Museum, Museiarkeologi sydost, har ansvarat för arbetet och tre marinarkeologer från Bohusläns museum har utfört dyken.

Två prover från den aktuella stockbåten har daterats med C14-metoden. Med största sannolikhet är stockbåten från 1500-talet eller som yngst från 1600-talet. De äldsta kända stockbåtarna från Skandinavien har hittats i Danmark. De har daterats till stenålder och de yngsta är från tidigt 1900-tal.

- Det är den första dateringen som görs av en stockbåt i länet. Det är både intressant och spännande att stockbåten visade sig vara så gammal som från medeltiden eller som yngst från 1600-talet. Vi är nöjda med att kunna bidra till ny kunskap eftersom vi idag har begränsad kunskap om denna typ av fornlämning, säger Sofie Ekstrand, arkeolog på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Rapporten om stockbåten kommer publiceras i Riksantikvarieämbetets arkiv Forndok under hösten där den blir tillgänglig för alla.

Länsstyrelsens kulturmiljöarbete syftar till att nå statens mål för en hållbar samhällsutveckling. Detta bidrag medverkar till att nå de nationella kulturmiljömålen.

Kontakt

Johan Åstrand
Projektledare och rapportansvarig
Kalmar läns museum, Museiarkeologi sydost

Kontakt