• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efter coronapandemin: En miljon kronor för arbete som ska gynna cityhandel och klimat

Storgatan i Växjö. Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos.

Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos.

Länsstyrelsen i Kronobergs län har beviljats en miljon kronor från Interreg* fonden. Pengarna satsas på att öka kunskapen om pandemins påverkan inom tre områden: kollektivtrafik, tillgänglighet till citykärnan och frakttransporter i Växjö centrum.

Dessa områden är:

  1. Kollektivtrafiken. Länstrafiken kommer att ta fram en strategi för hur resenärerna i länet ska lockas tillbaka till bussarna efter corona. De hämtar inspiration och lärdomar från projektet Resolve.
  2. Tillgängligheten till citykärnan. Länsstyrelsen och Växjö Citysamverkan ska undersöka hur vi kan skapa bättre tillgänglighet till stadskärnan genom att öka framkomligheten. Vad kan förbättras? Hur ofta kommer bussarna? Var finns bil- och cykelparkeringar?
  3. Frakttransporter i city. Energikontor Sydost kommer att ta reda på hur frakttransporterna har påverkats av pandemin. Vi ser att antalet transporter ut från stan har ökat. Mycket beroende på hemkörning av exempelvis mat.

– Pandemins konsekvenser är påtagliga inte minst inom klimatområdet och för cityhandeln. Genom fördjupad samverkan med partners kan vi effektivare hjälpas åt att återgå till hur det såg ut före pandemin, med mer folk som åker buss och som handlar i stan, säger Aida Ramic, projektledare/klimatstrateg på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Arbetet som kommer att pågå under ett år med start 1 oktober 2021, är en fortsättning på projektet Resolve som har förlängts ett extra år.

Det EU-finansierade projektet Resolve pågick under fem år med målet att stärka attraktionskraften i citykärnan samt att hålla nere utsläppsnivåer från personal- och godstransporter.

Information om projektet och vilka som ingår i det.

*Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Syftet är att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk. Interreg-programmen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Kontakt