Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Milstenar i länet restaureras till sitt originalskick

Restaurerad milsten som står i ett stenröse i Aneboda, Växjö kommun. Foto.

En milsten i Aneboda, Växjö kommun, som återfått sitt originalskick.

Milstenarna längs våra vägar är en viktig del av Kronobergs historia. I ett samarbete mellan Länsstyrelsen Kronoberg och Trafikverket, pågår just nu arbetet med att restaurera sådana stenar.

Ett stort urval av milstenarna i Kronobergs län ligger utmed det statliga vägnätet och är förhållandevis lättillgängliga i landskapet. Genom att synliggöra dem lyfter man fram länets historia och hur människorna i Kronoberg rörde sig förr. Milstenarna är speciella då de än idag kan vara ”aktuella”, eftersom de oftast står kvar på samma plats och informationen stämmer, även om måttenheter förändrats. Där de står utmed vägarna fungerar de som en länk mellan nu och då.

Det arbete som inleddes i mitten av juli och ska pågå till slutet av september, görs enligt gällande vårdplaner. Det omfattar lagning av postament, uppsättning och tvättning, rensning av vegetation samt målning av stolparna.

– Vi är mycket glada över att vi kan vårda milstenarna i vårt län. Det är det andra året i rad som vi har denna möjlighet i samverkan med Trafikverket. Därefter ska vi utvärdera och möjligen fortsätta satsningen. I projektet synliggörs länets historiska vägnät och samtidigt som dessa fina monument blir restaurerade till sitt originalskick. Texter och inskriptioner på dem blir läsbara igen och postamenten rätas upp, säger Ida Stern, arkeolog på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Restaureringen av milstenarna utförs av företaget Stenkonservering Väst som har god erfarenhet av sådant arbete liksom stor antikvarisk kompetens.

Kontakt