Risk för gräsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens i Kronobergs län föreskrifter om
naturreservatet Osaby i Växjö kommun

Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Beslutades den 30 juni 2021.

Länsstyrelsen i Kronobergs län föreskriver med stöd av 7 kap. 4-6 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) att naturreservatet Gölsjömyren ska utökas med 48,2 hektar och därmed totalt omfatta 392 hektar. Gräns för naturreservatet ska vara den gräns som anges i beslutskartan.

Länsstyrelsen i Kronobergs län föreskriver med stöd av 7 kap. 4-6 och 30 §§
miljöbalken (1998:808) att naturreservatet Osaby ska utökas med 4,4 hektar och därmed totalt omfatta 358,2 hektar. Gräns för naturreservatet ska vara den gräns som anges i beslutskartan.

Kungörelsen i Länsstyrelsen i Kronobergs läns författningssamling Länk till annan webbplats.

Kontakt