Risk för gräsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen är kritisk till att förslaget av den nya miljöbilsdefinitionen missar biogasen

Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Infrastrukturdepartementet har tagit fram förslag till författningsändringar som krävs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon. Länsstyrelsen i Kronoberg har lämnat ett yttrande över remissen och ställer sig kritiska till att den nya miljöbilsdefinitionen inte inkluderar biogas.

Förutsättningarna i landet och för olika branscher varierar. Det kommer att behövas både förnybara drivmedel och eldrivna fordon för att lösa klimatutmaningen. Därför ställer sig Länsstyrelsen i Kronoberg sig kritiska till att den nya miljöbilsdefinitionen inte inkluderar biogas.

- Det är viktigt att det finns långsiktiga riktlinjer när det gäller klimatomställningen av Sveriges fordonspark. De beslut som fattas idag får konsekvenser under lång tid framöver och är avgörande om aktörer ska våga göra egna satsningar, säger Maria Arnholm, landshövding på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

De förändringar som förslaget innebär riskerar att begränsa möjligheterna för statliga myndigheter att bidra till klimatmålen. Om de ambitiösa målen om fossilfrihet ska nås behöver arbete ske på många fronter och biogasdrivna fordon är ett viktigt verktyg i klimatomställningen.

Kontakt