Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu finns resultatet från årets lodjursinventering

Lodjurshona med sin unge liggandes på en sten

Resultatet från årets inventering av lodjur visar att det finns 4,5 familjegrupper av lodjur i Kronobergs län. Det är en minskning från förra årets resultat som var 6,83.

Lodjuren i länet inventeras varje år från första oktober till och med sista februari. Under inventeringstiden söker Länsstyrelsens spårare aktivt efter lodjurshonor med ungar för att försöka ta reda på hur många föryngringar av lodjur som skett i länet under året.

Inventeringen görs med hjälp av viltkameror, spårning på snö samt tips från allmänheten som sedan granskas och kvalitetssäkras.

Årets resultat visar att det finns 4,5 familjegrupper av lodjur i Kronobergs län vilket är en minskning från förra årets rekordmätning på 6,83. Att resultatet skiljer kan bero på flera kombinerande faktorer, som att lodjuren flyttar sig samt andelen honor som får ungar ett enskilt år.

- Årets inventering visar att det fanns färre djur än året innan men det är normalt att det går upp och ned från år till år. Vi vet att åtminstone två av de honor som hade ungar förra året inte fått några i år, säger Elin Åkelius, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Ingen licensjakt på lodjur nästa år

Årets inventeringsresultat ligger precis mellan miniminivån för länet och förvaltningsmålet och därför kommer länsstyrelsen inte fatta beslut om licensjakt efter lodjur 2022.

Licensjakten 2021 har inte påverkat inventeringsresultatet då jakten påbörjades efter att inventeringen var avslutad.

Inventeringsresultat i Kronobergs län de senaste åren:

  • 2021: 4,5 familjegrupper
  • 2020: 6,83 familjegrupper
  • 2019: 4,5 familjegrupper
  • 2018: 3,83 familjegrupper
  • 2017: 2 familjegrupper
  • 2016: 2,5 familjegrupper

Kontakt