Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Extra tillsyn i sommar av största insjöfisken

Fisken mal i en sjö

Fotograf: Rickard Gustafsson

Malen är vår största insjöfisk. Den är också en av våra mest sällsynta och hotade arter, och fiske efter mal är förbjudet enligt fiskelagen.

 

Landets länsstyrelser arbetar med övervakning av malen och kommer under sommaren att genomföra informationssatsningar och tillsynsbesök i de områden där arten finns. Sjön Möckeln i Kronobergs län är en av få sjöar där malen fortfarande finns.

Malen är idag klassad som en hotad art enligt den svenska rödlistan och den är dessutom skyddad enligt fiskelagen. Det innebär att det är förbjudet att fiska efter mal. Det är även förbjudet att flytta malar till nya sjöar och vattendrag.

- Om du råkar fånga en mal ska den hanteras försiktigt och genast släppas tillbaka. Notera datum, plats och uppskatta längden och rapportera gärna till Länsstyrelsen eller i rapporteringssystemet Artportalen. Uppgifter från allmänheten är värdefulla för att öka kunskapen om artens utbredning, säger Theodor Samuelsson, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Tillsynsbesök i sommar

Länsstyrelserna arbetar med åtgärder och övervakning av arten utifrån ett åtgärdsprogram för bevarande av malen, fastställt av Havs- och vattenmyndigheten. Detta arbete genomförs tillsammans med olika organisationer, bland annat fiskevårdsområden, Linnéuniversitetet och Sportfiskarna.

Som en del av det arbetet kommer länsstyrelserna under sommaren att genomföra informationssatsningar och tillsynsbesök i de områden där mal finns. Första besöket är inplanerat under andra halva av juni.

Fakta om malen

Malen är en fascinerande fisk. Den lever i lugnflytande åar och sjöar där det finns mycket vattenväxter och buskar längs stränderna. Malen ser väldigt dåligt, men känner sig fram med långa känselspröt. Inför leken förbereder hanen ett bo bland rötter och vattenväxter. Där stannar han och vaktar äggen tills de kläckts. För att ynglen ska överleva och växa behöver vattnet vara varmt, helst över 22 grader. Det betyder att malens yngel inte överlever alla år i vårt svenska klimat.

Fram till mitten av 1800-talet var malen spridd i fler sjöar och åar i södra Sverige. Sedan dess har sjösänkningar och dammbyggen lett till att många av malens livsmiljöer förstörts och begränsats. Idag finns malen endast kvar i några få vattensystem i södra Sverige. Helge å och sjön Möckeln med flera näraliggande sjöar i Kronobergs län är några av dessa. Emån i Kalmar län, sjön Båven i Södermanlands län och Helge å i Skåne län är de andra sjö- och åsystemen där malen finns kvar.

Kontakt