Risk för gräsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fler skyddade områden i Tingsryds kommun

Träd i en skog

Under 2020 och 2021 har Länsstyrelsen i Kronobergs län bildat fyra nya naturreservat i Tingsryds kommun. De fyra reservaten bidrar tillsammans till att gamla skogar, våtmarker och sjöar får långsiktigt skydd och kan göras tillgängliga för friluftslivet i kommunen.

I Tingsryds kommun finns 22 naturreservat, varav fyra nya bildats sedan 2020. Naturreservatet Äskekulla i Åsnenområdet bidrar till att ytterligare ädellövskog i närheten av nationalparken skyddas och blir öppet för friluftsliv. Naturreservatet Näsen i sjön Viren norr om Korrö skapar ett utflyktsmål för paddlare som utgår från Korrö. Naturreservatet Kinnanäs skyddar en äldre bondeskog i Älmeboda socken, ett område där utvandrarleden passerar och där inga naturreservat finns sedan tidigare. Slutligen bidrar naturreservatet Fridafors, i anslutning till samhället med samma namn, intill Mörrumsån till ett tätortsnära område för naturupplevelser i ädellövskog.

- I Tingsryds kommun finns stora naturvärden knutna till ädellövskog, vilket tillsammans med skydd av tätortsnära natur, har styrt prioriteringen av bildande av naturreservat under de senaste åren. Vi är därför glada att kunna säkerställa skydd av fler områden samtidigt som allmänheten också får bättre tillgång till naturupplevelser och rekreation i länets finaste skogar, säger Love Eriksen, naturskyddshandläggare på Länsstyrelsen i Kronoberg.

Tillsammans med Åsnens nationalpark har kommunens naturreservat fått en allt viktigare roll som mötesplatser under pandemin. Skyddade områden erbjuder säkra, tillgängliga och intressanta mötesplatser för människor att träffas utomhus och tillsammans upptäcka naturen. Invånarna i Tingsryd har i snitt 2,2 kilometer från bostad till skyddad natur, vilket är nära rikssnittet på 2,1 km.

- Vi är stolta över naturen i vår kommun och därför är naturskydd och utökad biologisk mångfald viktiga frågor för oss. Vi arbetar aktivt med tillskapandet av naturreservat på flera platser i hela Tingsryds kommun och är glada att vi fått ytterligare fyra naturreservat. Här får människor möjlighet att under säkra former ta del av fantastiska naturupplevelser för att förbättra sin hälsa och sitt välbefinnande. Vi är övertygade om att skyddade naturvärden innebär en god livskvalitet för både djur och växtlivet, men framförallt även för oss människor, säger Mikael Jeansson, ordförande kommunstyrelsen i Tingsryds kommun.

Kontakt