Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Myndigheter lanserar kurser i svensk natur

Fjäril som sitter på en lila blomma

Foto: Staffan Carlsson

Under coronapandemin har fler än någonsin hittat ut i den svenska naturen. För att möta det stora intresset har Länsstyrelsen Kronoberg tillsammans med ett flertal myndigheter tagit fram digitala kurser i syfte att öka kunskapen hos allmänheten om natur och biologisk mångfald.

Enligt en undersökning som Naturvårdsverket gjorde bland aktörer som möter besökare i naturen förra året besökte rekordmånga den svenska naturen under sommaren 2020. Besöksstatistiken på länsstyrelsernas webbplatser vittnar om samma sak. Sidan Besöksmål, som har information om alla naturreservat i Sverige, hade under 2020 rekordmånga besök.

Länsstyrelserna i Kronoberg, Östergötland, Örebro, Västra Götaland, och Jönköpings län har därför sökt och fått medel från Naturvårdsverket för att tillsammans med SLU Artdatabanken (Sveriges Lantbruksuniversitet) och Lunds universitet ta fram och utveckla kurser för att möta det ökade intresset för den svenska naturen.

Syftet med projektet är att öka intresset och kunskapen hos allmänheten om svensk natur och biologisk mångfald samt att kunna utöka det som kallas ”citizen science”, det vill säga att allmänheten hjälper till med insamling och rapportering av natur- och miljödata.

– Allmänheten kan göra en stor insats genom att rapportera fynd av olika arter i naturen. Det kan ge forskare och naturvårdare värdefulla data om arters förekomst och frånvaro samt en ökad förståelse för varför vissa arter ökar och minskar i Sverige, säger Louise Ellman Kareld, samordnare på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Kursens upplägg

Första delen av kursen, som släpptes i slutet av april, består av fyra nätbaserade kurser kring biologisk mångfald och naturvård med frågor och har fram tills nu klarats av cirka 400 deltagare.

Del två består av fem föreläsningar med temana: Floraväkteri, Faunaväkteri, Dagfjärilar, Pollinatörer och Fenologi och klimattrender med tillhörande frågor.

De 350 första som klarat de två första momenten kommer erbjudas plats i sista delen, som består av 50 covid-anpassade guidade turer på ovan teman och som genomförs 12 juni-15 augusti eller så snart det är möjligt.

Kurserna finns digitalt på naturkunnig.se Länk till annan webbplats.. Efter varje genomgången kurs markeras deltagaren som godkänd i ett digitalt ”grönt kort”.

Kontakt