• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens i Kronobergs län föreskrifter om naturreservatet Fridafors i Tingsryds kommun

Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Beslutades den 2 juni 2021.

Länsstyrelsen i Kronobergs län föreskriver med stöd av 7 kap. 4–6 och 30 §§ miljöbalken
att området Fridafors förklaras som naturreservat. Gräns för naturreservatet ska vara den gräns som anges i beslutskartan.

Kungörelsen i Länsstyrelsen i Kronobergs läns författningssamling Länk till annan webbplats.

Kontakt