Risk för gräsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Angående ändringar som träder i kraft 1 juni 

Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Regeringen har beslutat om ändringar i den så kallade begränsningsförordningen (Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19).

Beslutet träder i kraft den 1 juni och innebär bland annat nya deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, exempelvis för kulturaktiviteter, motionslopp eller liknande idrottstävlingar utomhus. Ändringarna innebär att fler kan delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Hur många som får delta beror på om sammankomsten sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser.

Deltagarantal som gäller från 1 juni

Antalet deltagare som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller offentlig tillställning får högst uppgå till:

8 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus utan anvisad sittplats. En allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall får alltid ha högst 20 deltagare.

50 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus och deltagarna anvisas en sittplats.

100 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus utan anvisad sittplats.

500 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus och deltagarna anvisas en sittplats

150 För idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp får antalet idrottsutövare som samtidigt befinner sig i start-, tävlings- och målområdet sammanlagt uppgå till högst 150.

Några exempel:

 • På bio, teatrar, religiösa sammanhang som till exempelvis gudstjänster och andra evenemang med anvisade sittplatser inomhus tillåts 50 personer
 • På sport-, kultur- och andra evenemang utomhus med stående publik tillåts 100 personer
 • På sport-, kultur- och andra evenemang utomhus med anvisade sittplatser tillåts 500 personer
 • Motionslopp och tävlingar som orientering, segling och cykel tillåts för 150 personer
 • Vissa loppisar, så som Erikshjälpen och Röda Korset, som har egna butikslokaler och har öppet året runt har hela tiden betraktas som vilken butik som helst, alltså en handelsplats och omfattas av samma krav som alla butiker. Bagageluckeloppisar, garageloppisar eller tillfällig försäljning av exempelvis hantverk är en offentlig tillställning och som kan kräva tillstånd av polisen. Dessa har tidigare fått ha maximalt 8 deltagare/besökare men nu öppnar man upp för fler enligt Folkhälsomyndigheten.

Ytterligare exempel på förändringar:

 • Liseberg, Gröna Lund, Skara sommarland och med flera tillåts att vara öppet med begränsningar.
 • Krogar tillåts ha öppet till 22.30. Serveringen slutar vid 22.00.
 • Matcher och tävlingar för vuxna tillåts utomhus.
 • Förordningen om tillfälliga besöksförbud på äldreboenden upphör.
 • Regeln om en person per sällskap på serveringsställen som är en del av en handelsplats eller galleria tas bort.
 • Marknader kan öppna med krav på smittskyddsåtgärder.
 • Maxtaket på 500 personer inomhus i butiker, varuhus, museer med mera tas bort. Det som reglerar antalet besökare är lokalens storlek. En särskild riskbedömning bör göras av om det finns risk för att trängsel uppstår i verksamhetens lokaler, delar av dem eller i anslutning till lokalerna.
 • Föreningars möten och stämmor bör från och med den 1 juni erbjuda digitala alternativ till fysiska möten eller genomföra fysiska möten i mindre omfattning.
 • Rekommendationen om distansundervisning på högskolenivå tas bort.

Vidare information om förändringar på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Uthyrning av lokaler

Det är viktigt att notera att de nya lättnaderna inte gäller för uthyrning av lokaler för privata sammankomster som fortsatt begränsas av bestämmelser enligt den tillfälliga covid-19-lagen, det vill säga direkt eller indirekt uthyrning av lokaler för privata sammankomster är otillåtet till fler än 8 personer.

Information om lättnaderna

Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Förslag om anpassade smittskyddsåtgärder, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Lagtexter, förordningar och föreskrifter

Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 Svensk författningssamling 2021:2021:4, Riksdagen Länk till annan webbplats.

Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 Svensk författningssamling 2021:2021:8 t.o.m. SFS 2021:373, Riksdagen Länk till annan webbplats.

Föreskrifter och allmänna råd – covid-19, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

HSLF-FS 2021:38 Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Tillsynsvägledning – observera att dessa uppdateras nästa vecka

Tillsynsvägledning för verksamheter gällande covid-19-lagen, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Tillsynsvägledning gällande restauranger och krogar m.m., Folkhälsomyndigheten (Länk borttagen)

Kontakt