Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen upphäver föreskriften om begränsning av antalet personer som får samlas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med sittande publik

Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Från och med den 1 juni gäller istället covid-19-förordningens regler.

För inomhusarrangemang ska deltagartaket som huvudregel fortsättningsvis vara åtta deltagare. Om deltagarna anvisas en sittplats kan upp till 50 deltagare tillåtas.

För arrangemang utomhus får maximalt 100 deltagare delta förutsatt att deltagarna inte anvisas en sittplats, då upp till 500 deltagare kan tillåtas.

Kungörelsen i Länsstyrelsen i Kronobergs läns författningssamling Länk till annan webbplats.

Kontakt