Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens i Kronobergs län föreskrifter om naturreservatet Horshaga fly i Uppvidinge kommun

Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Beslutades den 19 maj 2021.

Länsstyrelsen i Kronobergs län föreskriver med stöd av 7 kap. 4–6 och 30 §§ miljöbalken
att området Horshaga fly förklaras som naturreservat. Gräns för naturreservatet ska vara den gräns som anges i beslutskartan.

Kungörelsen i Länsstyrelsen i Kronobergs läns författningssamling Länk till annan webbplats.

Kontakt