Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hur kan vi samverka för att förebygga och minska narkotikabruk?

Arrangörsgruppen hälsar välkommen. Från vänster: Tom Jensen, kommissarie, Polisen, Daniel Carlryd, samordnare, CAN, Anna Ståhl, ANDTS-samordnare, Länsstyrelsen Kronoberg, Elin Undevall, ANDTS-samordnare Länsstyrelsen Jönköping, Sanna Sommén, ANDTS-samordnare, Länsstyrelsen Blekinge. Foto..

Arrangörsgruppen hälsar välkommen till konferensen.

Samhällstrenden visar på en ökad tillgång till narkotika samtidigt som ungdomars attityd till droger och dess risker har förändrats. Den 18 maj bjöd länsstyrelserna, polismyndigheten och centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning in till södra Sveriges största konferens om narkotika.

I förslaget till den nya ANDTS-strategin för alkohol, narkotika, dopning, tobak, nikotin och spel om pengar 2021–2025 lyfts vikten av samverkan mellan olika myndigheter. Hur kan vi tillsammans förebygga och minska bruk av narkotika och vilka samverkansmetoder har visat sig fungera?

– Ungdomar har fått en mer liberal syn på narkotika vilket är oroande för samhällsutvecklingen. För att vända trenden måste vi som myndigheter samverka på flera fronter för att förändra attityder och vanor. Om vi kraftsamlar tillsammans är vi starkare än när vi agerar var och en för sig, säger Anna Ståhl, länssamordnare ANTDS på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Konferensen riktar sig till förtroendevalda, beslutsfattare och anställda inom barnomsorg, skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, integration, folkhälsa och andra berörda myndigheter.

Arrangerade gjorde länsstyrelserna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg samt polismyndigheten och centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Några av förmiddagens pass:

  • Regeringens förnyade ANDTS-strategi, med fokus på N:et.
  • Årets förebyggande kommun. Västerås berättar om utredningen om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete
  • CAN lanserar sin rapport gällande narkotikaprisutvecklingen.

Under eftermiddagen presenterades ett antal samverkansinsatser mellan olika aktörer såsom kommun, myndigheter, polis, fastighetsägare, träningsanläggningar, arbetsgivare, brukarföreningar och det civila samhället.

Några av eftermiddagens pass:

  • ”BID Malmö” – ett arbetssätt mot öppen droghandel.
  • ”Sociala insatsgrupper Örebro, 100 dagar” – en samverkan för att motverka användning av narkotika och öka tryggheten på asylboenden.
  • Samverkan mellan fack och arbetsgivare för att uppnå narkotikafria arbetsplatser.

Kontakt