Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Unik datering av stockbåt i länet

Dykares huvud sticker upp mitt i en sjö. Foto: Bohusläns museum.

Foto: Bohusläns museum.

Den 10–12 maj kommer tre marinarkeologer från Bohusläns museum att utföra dykningar öster om Växjö för att göra den första dateringen och dokumentationen av en stockbåt i Kronoberg län.

Det var privatpersoner som informerade om lämningen och genom kulturmiljöanslaget bekostar nu Länsstyrelsen dokumentation och datering. Kalmar läns museum, Museiarkeologi Sydost, ansvarar för arbetet på plats.

– Vi är mycket glada över att vi tillsammans med Kalmar läns museum och Bohusläns museum kan bidra till ny kunskap om denna typ av lämning. Vi ser fram emot att ta del av dateringen och den rapport som kommer att skrivas, säger Sofie Ekstrand, arkeolog på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Rapporten kommer att publiceras i Riksantikvarieämbetets arkiv Forndok. Där blir den tillgänglig för alla.

De äldsta kända stockbåtarna från Skandinavien har hittats i Danmark. De har daterats till stenålder. De yngsta är från tidigt 1900-tal.

Vraken påträffas oftast i insjöar vid sjösänkning eller vid utdikning. Vi har idag begränsad kunskap om denna typ av lämning. I Kronobergs län har man bland annat påträffat stockbåtar vid Attsjö och i Lången.

Länsstyrelsens kulturmiljöarbete syftar till att nå statens mål för en hållbar samhällsutveckling. Bidraget medverkar till att nå de nationella kulturmiljömålen.

Fakta

  • Projektledare och rapportansvarig för den arkeologiska åtgärden är Johan Åstrand, Kalmar läns museum, Museiarkeologi Sydost, johan.astrand@kalmarlansmuseum.se,
  • Vraket kommer bland annat att dokumenteras med hjälp av måttband och fotodokumentation. Fotodokumentationen kommer att genomföras i form av stillbilder samt en fotogrammetrisk modell. Prover för 14C-datering och dendrokronologisk datering kommer sedan att tas. Fältarbetet utförs 10–12 maj 2021.
  • Forndok, Riksantikvarieämbetets arkiv Länk till annan webbplats.

Kontakt