Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen vill ta bort strandskyddet vid små sjöar och vattendrag

Litet vattendrag med strandskydd. Foto.

Exempel på ett litet vattendrag där Länsstyrelsen i Kronoberg inte tycker att strandskyddet behövs.

I länsstyrelsens remissvar på betänkandet om tillgängliga stränder (SOU 2020:78) förespråkar vi att strandskyddet tas bort vid små sjöar och vattendrag. Det skulle både bli bättre för landsbygdens utveckling och innebära mindre byråkrati. Samtidigt är det viktigt att strandskyddet värnas där det verkligen behövs.

När man talar om strandskydd och tillgängliga stränder tänker man oftast på större sjöar och vattendrag. Att kunna ta sig ned till, och fram längs Åsnen, Bolmen, Helgasjön, Möckeln och andra större sjöar är värdefullt. Allemansrätten och strandskyddet borgar för detta. Vi vill inte, som i en del andra länder, ha privatiserade stränder.

Avsevärd förenkling

­- Vi vill att det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag tas bort. Detta ser vi som utredningens viktigaste förslag och det som kommer göra störst skillnad i praktiken i vårt län. Det blir också en avsevärd förenkling, säger Martin Sjödahl, miljödirektör.

Vi tror dessutom att det kommer att öka förståelsen och acceptansen för strandskyddet bland medborgare och företag. På länsstyrelsen har vi upphävt strandskyddet vid små vatten i enskilda fall. I många andra delar av landet finns det sedan tidigare generella beslut om att upphäva strandskyddet vid små vattendrag.

Tillgänglig stränder uppskattas allt mer

Friluftsliv och turism är viktigt för Kronoberg. Vi vet att tillgängliga stränder, sjöar och möjlighet till fiske och friluftsliv är alltmer uppskattat. Strandskyddet är en grundbult för att friluftsliv och turismen ska kunna stärkas. Naturliga stränder bidrar också till att minska risken för översvämningar. Strandskydd innebär att man inte får bygga och exploatera i strandområden utan särskilda skäl. Under pandemin ser vi dessutom ett ökat intresse för friluftsliv och att bo på landsbygden. Strandskyddet är dessutom ett viktigt skydd för djur och växtliv.

- Det man ofta glömmer är att i Småland finns det många små bäckar och diken, som ofta ligger ute i skogen. Även dessa omfattas idag av strandskydd på etthundra meter på var sida. Det finns inget behov av dessa eftersom de oftast saknar en funktion för rekreation och friluftsliv. Människor utnyttjar dem helt enkelt inte på samma sätt som de gör med större sjöar och vattendrag, menar Martin Sjödahl.

Betänkandet ”Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd, SOU 2020:78” Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens yttrande över SOU 2020:78 tillgängliga stränder Pdf, 1018.8 kB.

Kontakt