Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bara åtta personer får delta i bensinupproret

Text Förenklad lägesbild

Föreningen Uppror, som ligger bakom ”Bensinupproret” måste vidta åtgärder så att antalet deltagare vid evenemangen i Kalmar, Stockholm, Göteborg, Växjö, Falun och Luleå den 1 maj, inte överstiger åtta deltagare. Om de inte gör det har de sex länsstyrelserna beslutat om ett vite på 20 000 kronor per evenemang.

Polismyndigheten har gjort bedömningen att evenemanget klassas som en allmän sammankomst och därmed gäller den tillfälliga covid-19-lagen. Enligt 3 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 ska den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som omfattas av ordningslagen, begränsa antalet deltagare till högst åtta.

- Utifrån det som framkommit i ärendet bedömer länsstyrelserna att evenemangen omfattas av lagstiftningen som syftar till att förhindra smittspridning av sjukdomen covid-19, säger Max Hector, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Kronoberg.

I den öppna Facebookgruppen ”Bensinupproret 2.0” uppmanas gruppens medlemmar att delta och följa de sex demonstrationerna lördagen den 1 maj. Länsstyrelserna bedömer också att föreningen Uppror inte frivilligt kommer att se till att evenemanget inte överstiger åtta deltagare. Därför är föreläggandet förenat med ett vite om 20 000 kronor, som får bedömas vara både tillräckligt kännbart och proportionerligt i förhållande till överträdelsens art.

- Smittskyddsläget i Kronobergs län är allvarligt. Förutom att samla åskådare medför evenemanget en risk för samåkning, vilket är ett högriskmoment ur smittskyddssynpunkt, säger Ulrika Lind, tillsynsansvarig på Länsstyrelsen Kronobergs län.

För ytterligare information

Ulrika Lind, ansvarig för länsstyrelsens pandemitillsyn

Telefon: 010-223 77 64

E-post: pandemitillsyn.kronoberg@lansstyrelsen.se

Föreläggande enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 Pdf, 388.2 kB.

Kontakt