Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Myndigheter lanserar kurser i svensk natur

Text Förenklad lägesbild

Under coronapandemin har fler än någonsin hittat ut i naturen. Nu tas digitala kurser fram för att öka intresset om natur, växter och djur i Sverige.

Naturen har varit extra viktig för många människor under coronapandemin. Enligt en undersökning som Naturvårdsverket gjorde bland aktörer som möter besökare i naturen förra året besökte rekordmånga den svenska naturen under sommaren 2020. Besöksstatistiken på länsstyrelsernas webbplatser vittnar om samma sak. Sidan Besöksmål, som har information om alla naturreservat i Sverige, hade under 2020 rekordmånga besök.

– Pandemin har medfört många negativa effekter, men även några positiva. Att svenska folket har hittat ut i naturen som aldrig förr är en av dessa. Länsstyrelserna har med glädje sett ett kraftigt ökat antal besökare i nationalparker och naturreservat runt om i landet, säger Nicklas Jansson, projektledare på Länsstyrelsen Östergötland.

Länsstyrelserna i Kronobergs, Jönköping, Östergötlands, Örebro, och Västra Götalands län har därför sökt och fått medel från Naturvårdsverket för att tillsammans med SLU Artdatabanken (Sveriges Lantbruksuniversitet) och Lunds universitet ta fram och utveckla kurser för att möta det ökade intresset för den svenska naturen.

Syftet med projektet är att öka intresset och kunskapen hos allmänheten om svensk natur och biologisk mångfald samt att kunna utöka det som kallas ”citizen science”, det vill säga att allmänheten hjälper till med insamling och rapportering av natur- och miljödata.

– Detta är en möjlighet att på ett enkelt och smittsäkert sätt lära sig mer om naturen. Och det passar ju dessutom extra bra då det är Friluftslivets år i år, säger Louise Ellman Kareld, samordnare på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

– Allmänheten kan göra en stor insats genom att rapportera fynd av olika arter i naturen. Det kan ge forskare och naturvårdare värdefulla data om arters förekomst och frånvaro samt en ökad förståelse för varför vissa arter ökar och minskar i Sverige, säger Nicklas Jansson projektledare på Länsstyrelsen i Östergötland.

Kursens upplägg

  • Första delen blir tillgänglig inom kort och består av fyra nätbaserade kurser om biologisk mångfald och naturvård. Kurserna innehåller även frågor.
  • Del två kommer runt den 25 maj och består av sex föreläsningar med temana floraväkteri, faunaväkteri, fenologi, dagfjärilar, pollinatörer samt natur- och miljötrender.
  • Sista delen sker i form av 25 covid-anpassade guidade turer och genomförs under juni-augusti. Efter varje genomgången kurs markeras deltagaren som godkänd i ett digitalt ”grönt kort”.
  • Kurserna kommer att publiceras digitalt på www.naturkunnig.se Länk till annan webbplats. när de blir klara

Kontakt