Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sex miljoner till nationella tidiga insatser för asylsökande

Sedlar i olika valörer, med en hög mynt ovanpå.

Foto: Mickes fotosida/MostPhotos

I år finns en ny möjlighet att ansöka om bidrag för nationella tidiga insatser för asylsökande. Av de 98 miljoner som länsstyrelserna totalt sett har att fördela till tidiga insatser för asylsökande (TIA) ska 6 miljoner gå till nationella insatser.

Bidrag kan exempelvis ges till nationella stöd- och utbildningsinsatser som riktar sig till frivilliga och anställda som arbetar med samhällsinformation för asylsökande. Insatser som sker i samverkan och har ett tydligt jämställdhetsperspektiv prioriteras särskilt. Bidrag kan sökas fram till och med den 30 april via Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Länsstyrelserna har uppdraget av regeringen att samordna arbetet med TIA i hela landet. Tidiga insatser innebär insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande, eller har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunplacering. I gruppen asylsökande ingår både de som bor på anläggningsboende och de som bor i eget boende. Syftet med insatserna är att skynda på processen och samtidigt göra väntetiden mer meningsfull undertiden asylansökan prövas.

Mer information om det nationella bidraget:

Tidiga insatser för asylsökande

Kontakt