Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu kan du ta del av vår rapport - ”När natt blir dag - belysning av kyrkor och brunlångörats försvinnande”

Fyra fladdermöss av sorten brunlångöra som övervintrar i en jordkällare

Som ett led i Länsstyrelsens arbete med artskydd har vi tagit fram en rapport gällande fladdermöss, som är skyddade enligt artskyddsförordningen. Fladdermössen jagar i skydd av mörkret men när en tänder belysningen på exempelvis fasader så försvinner mörkret, vilket påverkar alla nattaktiva djur.

 

Denna rapport syftar till att höja kunskapen och belysa vad som händer när man gör natt till dag.

Kontakt