Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Smålandslänen arrangerar kunskapsdagar för att stärka de lokala livsmedelsföretagen

Tillagade morötter på en plåt. Foto.

Fotograf: Johan Nordström

Många företag i livsmedelskedjan har drabbats hårt av pandemin. Samtidigt finns det intressanta exempel på hur företag genom nytänkande och kreativitet snabbt har kunnat ställa om sin verksamhet och anpassa sig till nya förutsättningar. Under kunskapsdagarna den 12 och 14 april ska deras erfarenheter spridas till andra livsmedelsföretag i Småland. Likaså kommer aktuell forskning och innovation presenteras.

– Genom att sprida erfarenheter och kunskap vill vi göra det möjligt för livsmedelsföretag i hela Småland att utvecklas till mer robusta och konkurrenskraftiga företag, säger Christina Odén, regional utvecklare på Region Jönköpings län. Det gör vi genom att stärka banden företagen emellan, men också mellan företagen och forskningen. Denna ambition går i linje med de prioriterade åtgärderna i den regionala livsmedelsstrategin.

Kunskapsdagarna arrangeras inom ramen för de regionala livsmedelsstrategierna och i år är det första gången som de tre Smålandslänen genomför arrangemanget tillsammans i samarbete med LRF. Dagarna genomförs digitalt och är öppna för alla som är verksamma inom eller intresserade av livsmedelskedjan från jord till bord. Såväl forskning som affärsmöjligheter kopplade till livsmedelskedjan kommer behandlas, men också livsmedelskedjans omställning i krisens spår.

– Under rådande tider, som ofta känns lite dystra, är det otroligt viktigt att se ljusglimtar och lyfta upp bra exempel på hur aktörer i livsmedelskedjan har lyckats ställa om, säger Rebecka Wikström, projektsamordnare av livsmedelsstrategin på Länsstyrelsen i Kronobergs län. Det är även angeläget att belysa att livsmedelsforskningen går framåt och möjliggör utveckling.

Lillemor Jonsén, projektkoordinator på utvecklingsenheten på Länsstyrelsen i Kalmar län, hoppas att årets kunskapsdagar ska fungera som inspiration för alla deltagare och även bidra till ökad framtidstro.

– Vi ser fram emot två intressanta dagar som kommer ha lite olika fokus, säger Lillemor Jonsén. Den 12 april fokuserar vi på livsmedelsföretagande i kristider och ger exempel på kreativa och lönsamma lösningar. Den 14 april ägnar vi åt forskning och affärsmöjligheter från jord till bord.

Det faktum att livsmedelsföretagen tar del av forskning är viktigt, tycker Kristina Bergman på Livsmedelsutveckling Sydost.

– Vi vill uppmuntra livsmedelsföretagen att se forskningen som en möjlig samverkanspart inom produktutveckling, säger Kristina Bergman. Kunskapsdagen den 14 april vill vi därför ge exempel på företagsnära forskning, såväl för inspiration som för kunskap.

Kontaktpersoner

Kunskapsdagen 12 april

Ann-Cathrine, Anki, Carlsson
Verksamhetsutvecklare
Lantbrukarnas Riksförbund
010-184 41 71, 070-329 25 64
ann-cathrine.carlsson@lrf.se

Rebecka Wikström
Projektsamordnare livsmedelsstrategin
Länsstyrelsen i Kronobergs län
010-223 73 84
rebecka.wikstrom@lansstyrelsen.se

Kunskapsdagen 14 april

Rose-Marie Winqvist
Verksamhetsutvecklare
Lantbrukarnas Riksförbund
010-184 44 96, 0761-470603
rose-marie.winqvist@lrf.se

Christina Odén
Regional utvecklare livsmedelsstrategi och gröna näringar
Region Jönköpings län
073-025 94 18
christina.oden@rjl.se

Kontakt