Risk för gräsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens i Kronobergs län beslut om upphävande av strandskydd för del av fastigheten Engaholm 1:1 i Alvesta kommun

Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Beslutades den 25 februari 2020.

Länsstyrelsen i Kronobergs län upphäver, med stöd av 7 kap. 18 § punkten 2 miljöbalken, strandskyddet för del av fastigheten Engaholm 1:1 i Alvesta kommun.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos regeringen. Skrivelsen ska skickas till Länsstyrelsen, 351 86 Växjö inom tre veckor från den dag som kungörelse om beslutet varit införd i ortstidning. Handlingarna finns tillgängliga på Länsstyrelsen, centraldiariet (511-506-20).

Kungörelsen i Länsstyrelsen i Kronobergs läns författningssamling Länk till annan webbplats.

Kontakt