Risk för gräsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen gör kraftsamling ­– naturreservaten ska bli tillgängliga för fler

Solnedgång över sjön. En ramp till en stor brygga i förgrunden. Foto.

Åsnens nationalpark, Sunnanbron.

Länsstyrelsen har för första gången fattat beslut om ett långsiktigt tillgänglighets­program för länets naturreservat och nationalpark. Programmet sträcker sig fram till år 2030 och innebär en långsiktig satsning för att fler ska kunna utnyttja våra naturområden oavsett bakgrund, ålder och funktionsnedsättning.

Under pandemin har naturreservaten fått många nya besökare. Syftet med tillgäng­lighetsprogrammet, som omfattar Åsnens nationalpark och de naturreservat som sköts av länsstyrelsen, är att öka allas möjlighet att vistas i naturen. Det handlar både om att göra rätt insatser och att skapa rätt förväntningar hos dem som besöker områ­­dena. Programmet är ett ramverk, som ska kompletteras med årliga handlings­planer för respektive område.

Tillgänglighet är en demokratifråga

– I år är det Friluftslivets år och därför känns det helt rätt att vi har beslutat om ett långsiktigt tillgänglighetsprogram för våra skyddade områden. Tillgänglighet handlar ytterst om demokrati. Våra naturreservat och vår nationalpark ska kunna användas av så många som möjligt – det ska finnas något för alla, säger Maria Arnholm, lands­hövding.

Tillgängligheten handlar i grunden om att nå många människor, till exempel att det finns information på flera språk, att tillgodose barnperspektivet och att det är lätt för alla att utöva uteaktiviteter. Det är också viktigt att det finns tillgängliga naturområden spridda över hela länet och goda möjlighet att ta sig till utvalda områden med kollektivtrafik.

Helhetsgrepp gynnar fler

– Att arbeta med tillgänglighet är inte nytt för oss men skillnaden är att vi nu tar ett helhetsgrepp och satsar långsiktig i hela länet. Genom att arbeta strukturerat och målinriktat blir åtgärderna bättre och det gör också att fler får tillgång till våra naturområden, menar Jonas Nordanstig, chef för naturvårdsförvaltningen.

Alexandra Nielsen, naturvårdsförvaltare, har hållit ihop arbetet med programmet. Hon understryker att det är en långsiktig satsning och att allt inte kommer att vara klart i år.

­– Det viktigaste nu i år blir att säkerställa skicket på de leder och anordningar vi har och att börja planera de områden där vi ska göra större satsningar, säger Alexandra Nielsen.

Länets naturreservat och nationalparken delas nu in i fem olika kategorier för att rätt prioriteringar ska göras. I kategori fyra och fem finns de tolv områden i länet som ska vara mest tillgängliga. Utöver dem finns ett fyrtiotal områden som ska ha anordningar och leder i gott skick.

Kontakt