Risk för gräsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen i Kronobergs läns föreskrifter om naturreservatet Ringshult i Alvesta kommun

Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Länsstyrelsen i Kronobergs län föreskriver med stöd av 7 kap. 4–6 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) att området Ringshult förklaras som naturreservat. Gräns för naturreservatet ska vara den gräns som anges i beslutskartan.

Kontakt