Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Områden med skyddad natur ökar i Kronobergs län – under 2020 skyddades ytterligare 725 hektar

Bild på träd i natur.

Andelen skyddad mark ökar i hela landet. I Kronobergs län bildades fyra nya naturreservat under 2020. Två områden fick också långsiktigt skydd genom naturvårdsavtal. Sammanlagt innebär det att områden med skyddad natur i länet ökade med 725 hektar, varav 434 hektar naturreservat, under förra året.

Fyra av de sex nya skyddade områdena har tillkommit på initiativ av fastighetsägarna inom programmet Nya Komet, vilket innebär att förslaget om skydd och skyddsform kommit till Länsstyrelsen från markägarna själva. De senaste fem åren har 28 naturreservat bildats eller utökats i Kronobergs län, vilket är en kraftig ökning jämfört med tidigare år.

I Kronobergs län finns i dag 138 naturreservat, som tillsammans omfattar drygt 26 500 hektar. De nya naturreservaten har bildats av både länsstyrelser och kommuner.

­– Syftet med att bilda naturreservat är att skydda värdefull natur och ovanliga arter för att bevara biologisk mångfald men också att garantera människors tillgång till attraktiva områden för rekreation, friluftsliv, fågelskådning och andra naturupplevelser, säger Elisabet Ardö som är chef för naturskyddsenheten på Länsstyrelsen i Kronoberg.

I Sverige finns flera beslutade nationella mål för hur mycket skog, våtmarker, marina miljöer, sjöar och vattendrag som behöver skyddas. En rik biologisk mångfald med ekosystem i balans är en förutsättning för ett hållbart samhälle och vårt liv här på jorden.

Ökning av naturreservat i hela landet

Naturvårdsverkets statistik visar att ytan av naturreservat totalt i Sverige ökade med drygt 159 000 hektar 2020. Det innebär att ännu mer värdefull natur och alla dess arter är skyddad för framtiden – från skogar, ängar och hagar till våtmarker och artrika vattenmiljöer.

År 2009 fanns 3 352 naturreservat i landet. I dag finns det 5 242 naturreservat i Sverige som sammanlagt täcker fem miljoner hektar.

Antal nya naturreservat i Sverige (Kronoberg)

  • 2020: 131 (Kronoberg 4)
  • 2019: 181 (Kronoberg 6)
  • 2018: 193 (Kronoberg 4)

Ny areal som skyddas som naturreservat i Sverige (Kronoberg)

  • 2020: 159 000 (Kronoberg 434 hektar)
  • 2019: 45 000 (Kronoberg 382 hektar)
  • 2018: 78 000 (Kronoberg 992 hektar)

Läs mer:

Antal och areal för naturreservat i Sverige - totalt och per län Länk till annan webbplats.

Hitta naturreservat i Kronobergs län Länk till annan webbplats.

För ytterligare information, kontakta:

Elisabet Ardö, enhetschef, naturskyddsenheten Länsstyrelsen i Kronobergs län: elisabet.ardo@lansstyrelsen.se

Kontakt