Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya älgförvaltningsgrupper i Kronoberg

Text Förenklad lägesbild

Den 19 februari beslutade Länsstyrelsen att förordna nya älgförvaltningsgrupper för länets sju älgförvaltningsområden.

För varje älgförvaltningsområde ska Länsstyrelsen besluta om att förordna en älgförvaltningsgrupp. En älgförvaltningsgrupp består av sex personer, där tre representerar markägarna och tre representerar jägarna.

Förordnandet gäller en treårsperiod. Därefter ska beslut om nytt förordnande fattas.

Beslut om förordnande av älgförvaltningsgrupper Pdf, 1.3 MB.

Kontakt