Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens i Kronobergs län föreskrifter om naturreservatet Kinnanäs i Tingsryds kommun

Länsstyrelsen i Kronobergs län föreskriver med stöd av 7 kap. 4–6 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) att området Kinnanäs förklaras som naturreservat. Gräns för naturreservatet ska vara den gräns som anges i beslutskartan.

Kontakt