Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

I dag har hela länet haft kickoff för firande av att demokratin fyller 100 år

Landshövding Maria Arnholm och Peter Örn, ordförande för Kommittén Demokratin 100 år på residenset i Växjö. Maria Arnholm håller dokumentet "Deklaration för en stark demokrati" i sina händer. Foto.

Landshövding Maria Arnholm och Peter Örn, ordförande för Kommittén Demokratin 100 år.

Uppslutningen i länet var total när landshövding Maria Arnholm hade bjudit in länets åtta kommuner, Region Kronoberg och Linnéuniversitetet till kickoff för firandet av att demokratin fyller 100 år 2021. Peter Örn, ordförande för Kommittén Demokratin 100 år, talade om kommitténs arbete och demokratins utmaningar.

På grund av rådande restriktioner blev kickoffen helt digital. Landshövding Maria Arnholm hälsade alla välkomna och uttryckte en enorm glädje över det stora engagemanget. Peter Örn höll ett föredrag med historiska tillbakablickar varvat med dagsaktuella reflektioner inom temat demokrati. Han underströk bland annat att demokrati inte bara är ett styrsystem utan också ett förhållningssätt, präglat av tolerans, respekt och tillit, något som vi måste värna varje dag.

Deklaration för en stark demokrati signerad

Samtliga ordföranden för länets kommunstyrelser deltog på kickoffen tillsammans med Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson och Regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson.

Länsstyrelsen, Växjö kommun och Linnéuniversitetet under­tecknade tillsammans med Peter Örn "Deklaration för en stark demokrati" och sina respektive åtaganden. Det här blir starten för ett år som kommer att präglas av olika insatser och arbete för demo­krati i hela länet. Under året blir det frukostföreläsningar på Linnéuniversitet med demo­krati­tema, skolor i länet kommer att arbeta med demokratiprojekt och till hösten kommer Växjö att ta emot ”Demokratistugan” – ett mobilt kunskapscenter om vår demokrati.

Demokratifrågor prioriterade på Länsstyrelsen

Länets övriga kommuner håller på att formulera sina åtaganden och kommer att signera deklarationen vid ett senare tillfälle. Samtliga närvarande undertecknade ett symboliskt avtal om att stå upp för och arbeta med demokratin under 2021.

– I år har Länsstyrelsen valt att lyfta demokratifrågan som ett prioriterat område. Jag är både glad och stolt över att alla kommunerna i länet, Region Kronoberg och Linnéuniversitet också har visat ett stort engagemang och intresse. I dag har vi visat att vi vill arbeta tillsammans, stå upp för och värna vår demokrati i hela länet, säger landshövding Maria Arnholm.

Kontakt