Publiceringsdatum: 10 juli 2020

Senast uppdaterad: fredag 10 juli, 13.02

Länsstyrelsens i Kronobergs län föreskrifter om naturreservatet Fagerhult i Ljungby kommun

Beslutade den 10 juni 2020.

Länsstyrelsen i Kronobergs län föreskriver med stöd av 7 kap. 4–6 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) området Fagerhult förklaras som naturreservat. Gräns för naturreservatet ska vara den gräns som anges i beslutskartan.

Kungörelsen i Länsstyrelsen i Kronobergs läns författningssamlinglänk till annan webbplats

Kontakt