Publiceringsdatum: 11 maj 2020

Senast uppdaterad: onsdag 27 maj, 12.51

Sammanställning av hjälp och stöd i Kronobergs län med anledning av Covid -19

Framsida på sammanställningen

Den här sammanställningen är tänkt som en hjälp för olika aktörer att snabbt få en överblick över vad som finns att tillgå i länet med anledning av Covid-19.

Den kan exempelvis vara värdefull för en telefonjour som behöver hänvisa vidare till annan typ av aktivitet, hjälp eller stöd.

Vi uppdaterar sammanställningen kontinuerligt med information om olika typer av hjälp- och stödverksamhet som inrapporteras till Länsstyrelsen.

Har du tips på fler hjälpinsatser så mejla kronoberg.tillsammans@lansstyrelsen.se

Kontakt