Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Jul- och nyårshälsning från landshövding Maria Arnholm

Maria Arnholm och Malin Almqvist sitter framför en julgran på residenset i Växjö

År 2020 är snart till ända och jag har upplevt mitt första år som landshövding i Kronobergs län. Det har varit ett spännande år och jag har många att tacka för att jag blev så vänligt och varmt mottagen här i länet, både av medarbetare på Länsstyrelsen och av många andra aktörer i länet. Mitt första år kom att präglas av coronapandemin, något som bara var att kasta sig in i. Länsstyrelsen har en viktig funktion i krissituationer vilket snabbt gick upp för mig.

Det kommer att ta tid innan vi får perspektiv på vad det här året egentligen innebär och vilka konsekvenserna blir framöver. Vad vi vet är att det föds nya idéer och tankar i kristid. I vårt län har ett mycket gott samarbete mellan olika aktörer växt fram. Länsstyrelsen har, tillsammans med Region Kronoberg, länets kommuner och företag, hanterat den pågående pandemin vilket stärkt de regionala banden på ett positivt sätt. Vi strävar alla efter länets och våra invånares bästa.

Förutsättningarna för vårt arbete har ändrats påtagligt det här året. På länsstyrelsen har ett stort antal medarbetare bemannat den stab som har till uppgift att samordna krisen i länet. Sammanlagt har ett sjuttiotal personer hos oss ingått i ett rullande schema och fått lägga ordinarie arbetsuppgifter åt sidan för att kliva in i stabsarbete. Trots detta har den ordinarie verksamhet rullat på med tillsyn, tillståndsgivning, arbete med våra naturreservat med mera.

Vi har alla ställt om, tänkt om, skjutit upp, prövat nya mötesformer, blivit mer digitala och upptäckt att vi kan prestera bra även när många arbetar hemifrån.

Nu står vi inför en jul- och nyårshelg, som kommer att bli annorlunda för de flesta av oss. Året som gått har varit en prövning på olika sätt. Coronapandemin har hållit hela samhället i sitt grepp och i dess fotspår finns ett stort antal sjuka och avlidna. Många har mist en nära vän eller familjemedlem. Vi har inte kunnat vara nära och besöka våra gamla på samma sätt som innan. Våra sociala kontakter har minskat drastiskt och ensamheten har ökat. Personal inom vården har utfört ett enastående arbete och slitit hårt under lång tid.

Många viktiga händelser under året

Förutom arbetet med covid-19 vill jag lyfta ett litet axplock av alla händelser från året som gått.

Möbelriksdag med prinsbesök

I början av mars hade vi en välbesökt Möbelriksdag i länet med temat ”möbler, design och framtid”. Då fick vi besök av Prins Carl Philip, som invigde Möbelriksdagen.

Nationaldagsfirande

Vi firade Nationaldagen på nya sätt eftersom många firanden ställdes in. Jag höll ett tal som sändes på vår webbplats och i sociala kanaler. Du kan fortfarande ta del av den i efterhand.

Nytt koncept för MAT21

I början av hösten prövade vi ett nytt koncept för evenemanget MAT. Det stora mattältet på Stortorget i Växjö var inte aktuellt på grund av pandemin men vi valde att inte ställa in utan att ställa om. Snabbt ordnades en matrunda i länet där alla matintresserade kunde åka runt och besöka våra matproducenter i deras hemmiljö. Det blev succé med närmare 26 000 besök. Både producenter och besökare var nöjda. Tillsammans med Region Kronoberg och Växjö kommun bestämde vi oss för att permanenta matrundan.

MAT2021 kommer att bestå av matrunda i hela länet, matgata i Växjö samt kunskapsseminarier. Jag hoppas att få med alla länets kommuner att utveckla detta evenemang framöver.

Demokratiåret inleddes med talmansbesök

I september gästades länet av förste vice talman Åsa Lindestam (S) och jag var värd för besöket. Syftet med besöket var att riksdagen vill öka kunskapen om demokratins genombrott och inspirera till samtal om vad demokrati är och betyder och öka kunskap om demokratins betydelse. Detta blev startskottet för ett av Länsstyrelsens prioriterade områden 2021 – Demokrati.

Värna vår jordbruksmark

Frågan om självförsörjning har aktualiserats under pandemin och jag är glad att vi har haft en fruktbar dialog med olika aktörer i länet om hur vi ska värna jordbruksmarken i ett långsiktigt perspektiv. Länsstyrelsen har i dialog med olika intressenter tagit fram ett kunskapsunderlag som är en bra grund för framtida planering.

Flaggor till länets sjukhus

På uppdrag av Stiftelsen Sveriges nationaldag delade jag ut flaggor till länets sjukhus i början av december för att uttrycka tacksamhet för det enorma arbete som läggs ner under pandemin. Det kändes bra att kunna genomföra denna symboliska handling till all vårdpersonal som slitit, jobbat övertid och utsatt sig för att bli smittade själva. Ceremonin fick göras helt digitalt men med lite kreativitet så gick det också bra. Se den gärna här om du missade den.

Vi laddar för Friluftslivets år 2021

Resande och semester utomlands har gjorts sparsamt det här året. I stället har många upptäckt vår egen natur och valt att gå ut i skog och mark. Intresset för våra naturreservat och kulturhistoriska platser har ökat. Det gläder mig att många har upptäckt vilka skatter som finns på nära håll. Just nu laddar vi extra inför 2021 som är Friluftslivets år i hela landet. Här i Kronoberg inviger vi Friluftslivets år den 19 januari.

Slutet gott, allting gott

I början av december började Malin Almqvist som länsråd i Kronoberg. Jag är mycket glad att ha henne vid min sida. Tillsammans står vi rustade inför alla utmaningar som väntar de kommande åren.

Jag tycker att det är viktigt att se och glädjas åt det som faktiskt fungerar, åt människor som tar initiativ och ibland överträffar sig själva och åt det samarbete och den samverkan som vi har i länet när det verkligen gäller. Vi ska ta vara på möjligheterna och lösa problemen. Jag hoppas att vi får bukt med pandemin så fort som möjligt och min intention är att vi ska gå stärkta ur den här krisen.

Nu ser jag fram emot ett nytt år och att ytterligare få lära känna och uppleva allt det goda som Kronoberg har att erbjuda. Jag ser också fram emot många givande möten med er som verkar i länet inom olika verksamheter.

Med detta önskar jag en god jul och ett riktigt gott nytt 2021,

Maria Arnholm, landshövding

Kontakt