Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen hyllade vårdpersonal med digital flaggceremoni

Mot bakgrund av Covid-19-pandemin har Stiftelsen Sveriges Nationaldag i år fattat det unika beslutet att dela ut en flagga till det största sjukhuset i var och en av Sveriges 21 regioner. Landshövding Maria Arnholm valde att, i en digital ceremoni, uppmärksamma båda sjukhusen i regionen.

Landshövdingens tal i sin helhet

Det är en stor ära för mig idag att få vara budbärare för Stiftelsen Sveriges Nationaldag för att framföra hela länets tack till de yrkesgrupper som har burit och fortfarande bär ett stort ansvar under pandemin.

Överlämning av flaggor skulle göras vid en ceremoni på lasaretten i Växjö och Ljungby. Men - som så mycket annat får vi tänka om och ställa om. Den här ceremonin ville vi verkligen inte ställa in så nu gör vi den på ett digitalt sätt i stället.

Covid-19 har världen, Sverige och Kronoberg i sitt grepp. Pandemin slår hårt mot hela det svenska samhället – mot företag, jobb, institutioner, organisationer och mot enskilda individer.

Ingen är oberörd eller skonad. Att ta hand om dem som drabbats av pandemin är en stor och viktig uppgift som kräver uthållighet.

Och då finns ni där. Ni fantastiska människor inom sjukvården som har slitit, kämpat, arbetat övertid, tröstat, vårdat och räddat liv. Dygnet runt. I hela vårt län. Ni är tusentals medarbetare på sjukhusen och på våra drygt trettio vårdcentraler men ni finns också inom psykiatrin, rättspsykiatrin och tandvården. Alla har haft det tufft på sitt sätt. Ni är värda all tacksamhet och respekt.

I Kronobergs län finns två sjukhus och vi har valt att överlämna en flagga till vart och ett av länets två sjukhus - i Växjö och i Ljungby.

Se flaggan som ett uttryck för tacksamhet.

Vi sänder en tanke till alla er, som ser till att de som är sjuka får vård och omsorg trots risker för er egen hälsa. Jag vill rikta ett stort, varmt och innerligt tack till alla er som deltar i detta viktiga arbete.

Jag gör mig till tolk för hela länets invånare. Vi är så tacksamma att ni finns!

Med dessa ord lämnar jag över två svenska flaggor till sjukhuset i Växjö och Ljungby.

Bakgrund

Mot bakgrund av Covid-19-pandemin har Stiftelsen Sveriges Nationaldag i år fattat det unika beslutet att dela ut en fana till det största sjukhuset i var och en av Sveriges 21 regioner. Talman Andreas Norlén, som är ordförande i stiftelsen, offentliggjorde beslutet på nationaldagen i sitt officiella tal från Skansen.

Fanan är en symbolisk gåva till alla vårdanställda i respektive län och ett uttryck för tacksamhet för att alla de som arbetar inom sjukvården runt om i vårt land har kämpat hårt under pandemin och fortsätter att kämpa.

Många är de individer, föreningar och verksamheter samt yrkesgrupper som i år burit ett stort ansvar för att stötta samhället under den pågående pandemin. Särskilt enastående insatser har gjorts inom sjukvården och därför vill stiftelsen använda den svenska fanan – en av de främsta symbolerna för Sverige – för att hedra och tacka sjukvårdens medarbetare.

Källa: Stiftelsen Sveriges Nationaldag Länk till annan webbplats.

Kontakt