Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om licensjakt på lodjur i Kronobergs län

Lodjur i vinterlandskap

Länsstyrelsen Kronoberg har i dag fattat beslut om licensjakt på fyra lodjur i Kronobergs län 2021.

Den 9 december 2020 fattade Länsstyrelsen beslut om att tillåta licensjakt på fyra lodjur i Kronobergs län. Licensjakten kommer att ske mellan den 1 mars och den 31 mars 2021. Jakten sker i ett avgränsat område av länet där lodjursstammen är som tätast.

Beslutet har fattats för att lodjursstammen på sikt ska stabiliseras vid det förvaltningsmål som anges i länets förvaltningsplan för rovdjur. Målet är att det ska finnas fem årliga föryngringar av lodjur i Kronoberg. Förvaltningsmålet är beslutat av Viltförvaltningsdelegationen och anger ungefär hur stor lodjursstammen bör vara i Kronobergs län.

Enligt det senaste inventeringsresultatet finns i länet 6,83 familjegrupper, vilket motsvarar ungefär 37 lodjur.

Licensjakten är en del av rovdjursförvaltningen, och genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former. Jakten tillåter lodjursstammen i det södra rovdjursförvaltningsområdet, såväl som i Kronobergs län, att med fortsatt god marginal förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i artens naturliga utbredningsområde.

Licensjakt lodjur 2021

Kontakt