Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu är länsstyrelsens redovisning av åtgärder mot granbarkborre klar

Regeringen har gett Länsstyrelsen Kronoberg i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som har genomförts för att minska spridning av granbarkborrar i skyddade områden. I redovisningen framgår att en översiktlig bedömning av merparten av granskogen i de skyddade områdena har gjorts med avseende på angrepp och spridningsrisk.

Flera bekämpningsmetoder har använts såsom fällor, avverkning av riskskogar och sök och plock inklusive barkning där beslut och skötselplaner tillåtet sådana åtgärder.

Granbarkborre är en skadeinsekt på gran som förekommer i alla skogar med gran och under normala förhållanden inte utgör ett stort problem, även om enskilda träd kan skadas och dö. Vid särskilda förhållanden, så som utdragen värme och torka (vilket både gynnar insekten och gör träden mer mottagliga för angrepp), kan insekten massförökas och döda hela bestånd av gran. Sådan förhållanden har under de senare åren förekommit och Kronobergs län ingår i ett utpekat bekämpningsområde.

Redovisning av åtgärder mot granbarkborre Pdf, 264 kB.

Kontakt