Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förbud mot vissa sammankomster med fler än åtta deltagare

Länsstyrelsen har den 23 november fattat beslut om att, av smittskyddsskäl, begränsa antalet personer som får samlas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med sittande publik till åtta personer från och med den 24 november 2020.

I fredags beslutade regeringen att begränsa antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till åtta personer från och med 24 november. Under måndagen tog Länsstyrelsen Kronoberg beslut att maxantalet på åtta personer även ska gälla för sittande publik i Kronobergs län från och med 24 november.

Vårt beslut innebär att man i Kronobergs län inte får anordna allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som har fler än åtta deltagare, förutom om det är en begravning som får samla 20 deltagare. Detta undantag är lika för alla oavsett trosinriktning.

En allmän sammankomst eller en offentlig tillställning är evenemang som riktar sig till allmänheten. Det gäller till exempel konserter, marknader, teaterföreställningar, idrottsevenemang, gudstjänster, demonstrationer, festivaler och mässor. Förbudet gäller både inom- och utomhus.

Om du känner dig osäker på vad det innebär kan du vända dig till polisen som är den myndighet som ger tillstånd för offentlig tillställning eller allmän sammankomst.

Länsstyrelsens beslut gäller tillsvidare, men omprövas löpande. Beslutet har tagits i samråd med regionens smittskyddsläkare och övriga länsstyrelser.

Kungörelsen i Länsstyrelsen i Kronobergs läns författningssamling Länk till annan webbplats.

Beslut om föreskrift om förbud mot vissa sammankomster och tillställningar för att motverka spridningen av coronaviruset Pdf, 306.9 kB.

Konsekvensutredning

Denna konsekvensutredning rör Länsstyrelsen i Kronobergs läns lokala föreskrift om förbud mot vissa sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av coronaviruset.

Eventuella synpunkter på föreskriften och på konsekvensutredningen skickas till kronoberg@lansstyrelsen.se senast den 30 november 2020. Ange diarienummer 213-6486-2020.

Konsekvensutredning Pdf, 589.4 kB.

Remiss Pdf, 283.7 kB.

Frågor och svar - FAQ

Ja

I Kronoberg gäller ett tak för max åtta deltagare för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Detta gäller även med ”sittande gäster”.

Regeringen har dock gjort undantag från huvudregeln för allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall. Vid sådana får antalet deltagare vara maximalt 20.

Ja

Från och med den 24 november 2020.

Såväl regeringens förordning som Länsstyrelsens föreskrifter gäller tills vidare, men kommer att ses över löpande. Utgångspunkten är att de inte ska gälla längre än 4 veckor.

Privata fester och tillställningar är varken allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. Men vi behöver alla ta vårt personliga ansvar för att minska smittspridningen, vilket betyder att vi ställer in, ställer om och endast träffar de som vi bor med.

Politiska sammanträden omfattas inte av beslutet. Däremot ska alla verksamheter, inklusive kommuner och regioner, förhålla sig till Folkhälsomyndighens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att minska smittspridningen och undvika att samlas inomhus.

Ja, det gäller för samtliga religiösa sammankomster. Det enda undantaget är religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall.

Nej. En borgerlig begravning är inte en allmän sammankomst och därför kan man vara flera deltagare i juridisk mening, men för att bromsa smittan bör vi alla begränsa antalet personer som vi träffar.

Ordningslagen definierar allmänna sammankomster och offentliga tillställningar så här:

Allmän sammankomst:

  1. sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet,
  2. föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning,
  3. sammankomster som hålls för religionsutövning,
  4. teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk, samt
  5. andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Vad som sägs i lagen om allmänna sammankomster gäller även cirkusföreställningar.

Offentlig tillställning:

  1. tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning,
  2. danstillställningar,
  3. tivolinöjen och festtåg,
  4. marknader och mässor, samt
  5. andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Nej.

Arbetsplatsen definieras inte som en offentlig tillställning eller allmän sammankomst. Däremot ska alla verksamheter förhålla sig till Folkhälsomyndighens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att minska smittspridningen och undvika att samlas inomhus.

Den 20 november beslutade regeringen att begränsa antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till åtta personer från och med 24 november.

Länsstyrelsen har mandat att besluta om regionala regler. Den 23 november beslutade vi att maxantalet på åtta personer även ska gälla för sittande publik i Kronobergs län från och med 24 november. Detta beslut gäller istället för regeringens beslutade undantag för sittande publik. Det enda undantag vi har i Kronoberg är undantaget för begravningar, där 20 deltagare får samlas.

Det kan finnas regionala skillnader.

För närvarande är det en kraftig ökning av smittspridningen av coronavirus i regionen. Antalet inlagda patienter med anledning av viruset är nu fler än vad det var någon gång under våren.

Vid en samlad bedömning anser länsstyrelsen att det för närvarande är riskfyllt att det anordnas allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare inom Kronobergs län.

Det är straffbelagt att anordna en offentlig tillställning eller allmän sammankomst enligt ordningslagen.

Polismyndigheten kontrollerar efterlevnaden av ordningslagen och föreskrifter beslutade med stöd av ordningslagen.

Kontakt