Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Risk för våld i hemmet ökar under pandemin – ny kampanj stödjer det våldsförebyggande arbetet

Kampanbild med texten: Våga berätta. Det finns hjälp att få! Kontakta socialtjänsten i din kommun, eller ring Kvinnofridslinjen 020-50 50 50. Du kan vara ananym. Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelserna - Tillsammans mot våld.

Bild: Gullers Grupp

Pandemin har medfört begränsningar i vardagen och påverkan på individnivå – med den ökar också riskerna. För att stärka arbetet mot våld i nära relationer och nå ut till våldsutsatta arbetar länsstyrelserna och Jämställdhetsmyndigheten tillsammans med kampanjen Tillsammans mot våld.

Råd och rekommendationer i samband med covid-19-pandemin har på olika sätt förändrat vardagen för många. Eftersom många arbetar hemifrån och inte umgås i sina vanliga nätverk minskar skyddsfaktorer som till exempel kontakt med vänner, kollegor och grannar.

– I stället ökar riskfaktorer som isolering, försämrad ekonomi, arbetslöshet och påverkan på fysisk och psykisk hälsa, säger Ulrika Sandberg, nationell samordnare för uppdraget mäns våld mot kvinnor vid Länsstyrelsen Stockholm.

– Det är viktigt att vi fortsätter att följa de råd och rekommendationer som finns och samtidigt måste vi vara uppmärksamma på att det finns många, som blir utsatta när de sociala kontakterna, både i arbetslivet och privat, minskar. På länsstyrelsen arbetar vi med att motverka våld i hemmet och i nära relationer. Nu är det extra viktigt i vår regionala krishantering, säger Maria Arnholm, landshövding i Kronobergs län.

Länsstyrelserna och Jämställdhetsmyndigheten arbetar med regeringens nationella strategi att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar att se till att strategin får genomslag i länen genom att stödja kommunerna i det våldsförebyggande arbete.

– Utöver den nationella kampanjen genomför vi i Kronobergs län en särskild aktivitet ”En vecka fri från våld” under vecka 48. Vi arrangerar den i samverkan med flera lokala aktörer för att stärka det våldsförebyggande arbetet ännu mer, säger Maria Arnholm.

Kontakt