Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens i Kronobergs län föreskrifter om naturreservatet Näsen i Tingsryds kommun

Beslutade den 21 oktober 2020.

Länsstyrelsen i Kronobergs län föreskriver med stöd av 7 kap. 4–6 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) området Näsen som naturreservat. Gräns för naturreservatet ska vara den gräns som anges i beslutskartan.

Kungörelsen i Länsstyrelsen i Kronobergs läns författningssamling Länk till annan webbplats.

Kontakt