Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

De blev årets kugghjul på landsbygden

Pristagarna av årets kugghjul på landsbygden

Under tisdagskvällen den 20 september delades priser ut till länets kugghjul 2020 på residenset.

Pristagarna i de fyra olika kategorierna har valts ut av en jury bestående av representanter från Länsstyrelsen Kronoberg, Hela Sverige ska leva Kronoberg, LRF Sydost, ALMI Företagspartner, Coompanion, Drivhuset, Företagarna, Nyföretagarcentrum, Ung företagsamhet och Leader Linné Småland.

Pristagarna i de olika kategorierna är:

Årets lantbrukare – Stefan Runesson, Gemla Norregård

Stefan och hustrun Helén har sedan 1983 hela tiden utvecklat sitt företag. Nu har de ett 60-tal mjölkkor, 35 dikor, uppfödning av rekrytering samt tjurar till slakt. 150 ha åker, 80 ha naturbetesmark och 210 ha skog gör gården i stort sett självförsörjande på foder och ger en stabil ekonomi där man alltid ”rättat mun efter matsäck”.

För att trygga ett rationellt, effektivt och lönsamt jordbruk för sönerna, som vill ta över, bygger man nu i egen regi nytt stall med mjölkningsrobot för 150 mjölkkor samt 100 ungdjur. Stefan är engagerad i bygdens och näringens föreningar där han varit förtroendevald i de flesta på olika nivåer. Att leva med naturen och djuren och att producera högkvalitativa livsmedel med minsta möjliga miljöpåverkan har varit en drivkraft. Familjen har visat upp sin gård och sin produktion för EU-delegater, ministrar, riksdagsledamöter, kommunpolitiker och skolklasser. Stefan har framtidstro och är en mycket värdig representant för Kronobergs bönder med sitt sunda förnuft, sin klarsynthet och sitt orubbliga arbete för ett lönsamt lantbruk.

Årets lanthandel – ICA Nära Väckelsång, Mats Malmhav

I snart 20 år har Mats Malmhav bedrivit lanthandel i Väckelsång. Mats har visat stort entreprenörskap och idérikedom när det gäller att utveckla och effektivisera verksamheten samtidigt som han i olika sammanhang betonat att vi inte får ”serva ihjäl oss”. Trots tuff konkurrens från större butiker i både Växjö och Tingsryd väljer Mats att se möjligheterna snarare än problemen.

Genom kontinuerliga offensiva investeringar för att upprätthålla en modern butik har han borgat för en omsättning på en stabil nivå. Genom sin lyhördhet och analys av kundernas behov har han anpassat såväl sortiment som prisbild för att lokalbefolkningen ska se butiken som ett attraktivt alternativ. I samband med nya miljöbestämmelser inom kyl- och frysområdet för ett par år sedan blev butiken i Väckelsång pilot för hela ICA Sverige när det gällde att hitta lösningar för att klara kraven. Butiken har fortsatt på hållbarhetsspåret genom investering i grön ventilation och solenergianläggning.

Årets landsbygdsförening – Västra Torsås sockenråd

Västra Torsås sockenråd verkar verkligen för bygdens utveckling. Rådet bildades 1988 som en direkt följd av Riksdagens beslut om landsbygdssatsningen ”Hela Sverige ska leva” och arbetar på uppdrag av de boende i socknen, som vid den årliga stämman beslutar om arbetet det kommande året.

Sockenrådet är en paraplyorganisation för byalag och föreningar i Västra Torsås. Visionen är att verka för en aktiv socken genom att stärka det lokala företags- och föreningslivet, skapa möten och öka gemenskapen samt vara den naturliga länken mellan Hela Sverige ska leva, olika myndigheter och socknens invånare och detta lyckas man väldigt väl med. De arrangerar hjälp med handling i Corona-tid, har aktiv och uppdaterad hemsida och Facebook-sida som möjliggör samverkan i en tid av social distansering. Medelåldern i sockenrådets styrelse är ovanligt låg. Man förbereder sig särskilt för att sockenrådet ska kunna ha en beredskapsuppgift vid kris.

Årets unga landsbygdsentreprenör – Emilia Hildingsson, Barnens trädgård

På kort tid har Barnens trädgård i Grimslöv blivit en "snackis" med sina handgjorda praliner och konfektyr, närproducerade bär och hemgjorda glass. Emilia Hildingsson är kvinnan bakom affärsidéen och den 4 juli i år invigde hon även "Farmors Gårdsbod" i ett gammalt garage där även andra lokala producenter säljer sina produkter. Emilia har alltså inte bara skapat en butik för sig själv utan en knutpunkt för lokala producenter. Med fantastiska produkter och råvaror, vackra bilder, storytelling och träffsäkerhet finns det all anledning att tro att Barnens trädgård kommer fortsätta att växa i raketfart.

Förutom pristagarna var även följande nominerade till de olika priserna:

Nominerade årets lantbrukare:

  • Familjen Andersson, Toftaholm Lantbruk AB

Nominerade årets lanthandlare:

  • Nära Dej i Åryd, Desirée Gustavsson, Sara Nordh och Mikael Ströberg
  • Smålands Livs i Tannåker, Sara Sturesson

Nominerade årets landsbygdsförening:

  • Strömsnäsbruks samhällsförening
  • Ljuders hembygdsförening

Nominerade årets unga landsbygdsentreprenör:

  • Emelie Detterskog, Detterskogs
  • Linnéa Ragnarsson, Vapenmagasinet Event AB

Kontakt