Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Idag den 13 oktober var det invigning av en miljöåtgärd i Skyeån

Länsstyrelsen beviljade under 2019 bidrag till Växjö kommun för att kunna genomföra miljöförbättrande åtgärder på de tre vattenkrafts- och dammanläggningar som ligger utmed Skyeån. Hanefors var först ut och nu är åtgärden invigd.

Landshövding Maria Arnholm var med på invigningen tillsammans med Sofia Stynsberg från tekniska förvaltningen på Växjö kommun. Vid invigningen satte Maria och Sofia ut öringyngel. Cirka 100 stycken öringar har satts ut av den så kallad Heligeå-stammen.

De miljöåtgärder som har gjorts i Hanefors är:

  • Dammen har sänkts
  • Dammbotten har blottlagts och om-/återformats
  • Flertal fåror har skapats, vilket skapar många olika varierande livsmiljöer
  • Biotopvård har utförts
  • Broar har byggts för att allmänheten ska kunna vandra i området
  • Informationsskyltar har satts upp

Kontakt