Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sverige fortsätter öva totalförsvar

Planeringen fortsätter för Totalförsvarsövning 2020 där samtliga länsstyrelser och totalt 400 aktörer övar på att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp. Flera delar har genomförts och nu återstår övningsdelar på regional nivå samt en nationell del där fokus är på prioriteringar av resurser. På grund av pandemin har de flyttats fram och planeras att genomföras under senhösten 2020 samt under 2021.

- Att öva för att stärka vår kunskap och vår förmåga är såklart väldigt viktigt. Men under rådande omständigheter så går ordinarie uppgifter före, samtidigt som vi är måna om att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vi är därför glada att övningen kan flyttas fram så vi inte missar chansen till övning, säger försvarsdirektör Max Hector.

Deltagare i övningen förutom länsstyrelserna är andra statliga myndigheter, regioner, kommuner, Sveriges Radio, Sveriges Television, Svenska Kyrkan samt frivilliga försvarsorganisationer. Alla övar för att tillsammans försvara Sverige. Övningen leds och samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten.

Ändrad tidplan och ändrade format

Den nationella övningsdelen består av tre delar. Sambandsprov, övning i att ta fram lägesbilder samt prioritering av resurser som exempelvis drivmedel eller sjukvårdsmateriel, i ett läge där Sverige är under angrepp. Den övningsdelen planeras pågå från slutet av året och in i nästa år.

- Vi hann genomföra de regionala övningsdelarna i övningsaktivitet 2 innan covid-19, vilket har visat sig vara positivt för vår gemensamma hantering i länet av covid-19. Omvänt kommer erfarenheterna från covid-19 säkerligen kunna appliceras på ett totalförsvarsperspektiv, avslutar Max.

Bakgrund

Totalförsvarsövningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft och genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp.

I totalförsvarsövningen kommer vi bland annat att öva och testa beslutskedjor på alla nivåer och hur samhällsaktörer ska samverka med varandra, för att samhällskritiska funktioner ska kunna fortsätta att fungera och Sverige stå emot ett väpnat angrepp. Vi prövar hur samhället ska prioritera resurser och fördela viktiga förnödenheter.
Ta del av mer information om Totalförsvarsövning 2020 Länk till annan webbplats..

Kontakt