Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Här är vinnarna av SKAPA-priserna

Pristagarna för SKAPA-priserna tillsammans med landshövding och representant från Almi

Torsdagen den 24 september hölls den regionala prisutdelningen av SKAPA-priserna på residenset i Växjö. Landshövding Maria Arnholm delade ut priserna till två vinnare tillsammans med ALMI Företagspartner AB.

SKAPA-priset är landets största och mest prestigefyllda innovationspris, som delas ut varje år sedan 1986, till minne av uppfinnaren Alfred Nobel. Inget annat pris ger så många innovatörer chansen att bli uppmärksammade regionalt och nationellt. Under den regionala prisutdelningen delade vi också ut ett SKAPA-talangpris för unga innovatörer.

Vinnare av SKAPA-talang för unga innovatörer

Stephanie Spindler Jonsson, låsbara signal-blockerande fodral för mobiltelefoner och surfplattor.

Länsvinnarna av SKAPA-talang för unga innovatörer får 10 000 kronor från Stiftelsen SKAPA.

Motivering:

”Stephanie Spindler Jonson har identifierat ett av samhällets utmaningar - social digital närvaro 24-7, med stress och psykisk ohälsa som följd. Utifrån gedigna undersökningar i skolmiljöer, kompisgäng och sakkunniga har Stephanie utvecklat en innovativ lösning, Låsbara signal-blockerande fodral för mobiltelefoner och surfplattor. Genom detta löser hon ett destruktivt mobilanvändande, skärmkonflikter och skärmångest. Istället stärks den fysiska kontakten mellan människor och ger en naturlig paus i den digitala vardagen. Produkten finns idag på marknaden, är skalbar och kan lätt appliceras på en internationell marknad.”

Vinnare av SKAPA-priset

Imad Mohammed, kirurgisk kniv.

Länsvinnare av SKAPA-priset får 10 000 kronor från Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond (AJM).

Motivering:

”Imad Mohammed arbetar idag som kirurg och har tack vare sin gedigna erfarenhet identifierat problem med att, till 100 % precision och säkerhet, kunna avlägsna bröstcancertumörer med befintliga skalpeller. I samband med dessa kirurgiska ingrepp kan kirurgen omedvetet komma i kontakt med tumören när hen använder vanlig kirurgisk skalpell, vilket inte är bra. Detta leder till reoperationer med stort psykiskt och fysiskt lidande för patienten som följd. Imad har utvecklat en patenterad innovativ kniv, som är anpassad för att med precision och säkerhet avlägsna den befintliga tumörvävnaden. Detta leder till ökad patientsäkerhet, minskat lidande och är kostnadsbesparande för samhället. Denna patenterade kniv är applicerbar över hela världen och tillsammans med Imads nätverk möjliggör detta även en internationell framgång.”

Pengarna utbetalas i november efter den nationella prisutdelningen. SKAPA Innovationsgala är planerad till den 12 november, då de nationella vinnarna tillkännages.

Om stiftelsen SKAPA

Stiftelsen SKAPA vill uppmuntra idérika människor genom att dela ut Sveriges största innovationspris – SKAPA-priset.

SKAPA-priset är instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel. Syftet är att ge stöd åt uppfinnare så att de kan utveckla sina uppfinningar till produkter och tjänster på marknaden. Förutom det nationella priset på 550 000 kronor som fördelas på maximalt tre pristagare får de 24 länsfinalisterna vardera 10 000 kronor samt diplom. Juryn kan även dela ut hedersomnämnanden.

Kontakt