Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om skyddsjakt på varg i Kronobergs län

Länsstyrelsen i Kronobergs län har idag fattat beslut om skyddsjakt på den varg som vid upprepade tillfällen angripit får i Skåne och Kronobergs län. Beslutet gäller till och med den 9 oktober i ett område som ansluter till det område där det redan pågår skyddsjakt i Skåne. Skyddsjakten kommer att samordnas mellan länen.

Under september har varg angripit och dödat får vid sju olika tillfällen i norra Skåne och södra Kronoberg. DNA-analyser visar att fyra av angreppen i Skåne gjorts av samma varg. Samma varg har också angripit får i tre andra län sedan i maj.

Länsstyrelsen bedömer att det högst troligt att det är samma varg som även dödat får i Kronobergs län. En varg som har vant sig vid att angripa får, kommer med stor sannolikhet att upprepa sitt beteende. Detta orsakar både oro och kostnader men också lidande för de som utsätts.

Länsstyrelsen uppmanar fårägare att se över befintliga stängsel och att ha extra tillsyn över sina djur. I det aktuella området finns flera fårbesättningar och det saknas möjlighet att på kort tid kunna skydda dessa med rovdjursavvisande stängsel. Vargar simmar bra och därför är det även viktigt att stängsla mot åar, vattendrag och sjöar.

Länsstyrelsens sammantagna bedömning är att den lämpligaste lösningen för att angreppen ska upphöra är skyddsjakt.

Kontakt