Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fredagen den 18/9 gästades länet av förste vice talman Åsa Lindestam (S)

Förste vice talman tillsammans med landshövding i Norrgavelrummet på residenset

Talmanspresidiet besöker under åren 2018–2022 landets samtliga län för att fira och uppmärksamma demokratins genombrott för hundra år sedan. Detta är i fokus under Åsa Lindestams (S) besök.

Länsstyrelsen och landshövding Maria Arnholm var värd för besöket, som inleddes med ett samtal om ett jämställdhets- och barnperspektiv i uppbyggnaden av totalförsvaret. Därefter hade talmannen och landshövdingen ett digitalt demokratisamtal tillsammans med medarbetare och en grupp elever på Katedralskolan.

Demokratisamtal med Linnéuniversitetet och besök på Lilla Björka

På eftermiddagen genomfördes ett digitalt panelsamtal om demokrati med Linnéuniversitetet under ledning av rektor Peter Aronsson. Dagen avslutades med ett besök i Berg för samtal med Birgitta Hansson, ordförande i stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka, under temat ”Jämställdhetsrörelsen då och nu ­– från rösträtt till världens första feministiska regering” samt ett förbesök på demokratiutställningen i Alvesta.

Syftet med besöket

Syftet med besöket i länet är att riksdagen vill

  • öka kunskapen om demokratins genombrott
  • inspirera till samtal om vad demokrati är och betyder
  • inspirera till samtal om demokratins utmaningar och hur vi kan möta dem
  • bredda och fördjupa kunskapen om riksdagen och talmannens roll och uppgift

För hundra år sedan beslutade riksdagen om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Under åren 2018–2022 firar riksdagen demokratins genombrott inom ramen för demokratijubileet.

Som ett led i firandet reser talman Andreas Norlén och de vice talmännen Åsa Lindestam (S), Lotta Johnsson Fornarve (V) och Kerstin Lundgren (C) runt i hela Sverige med demokrati som tema för besöken. Målet är att besöka alla 21 län under mandatperioden och inte minst att samtala med unga människor om demokrati. Besöken samordnas med att riksdagens vandringsutställning om demokratijubileet som turnerar till länsmuseer och andra platser. På grund av coronapandemin anpassas höstens besök efter rådande läge.

Du kan ta del av med information om demokratifirandet på webbplatsen - 
Fira demokratin Länk till annan webbplats.

Kontakt